De coördinatoren van Nieuwscheckers: Alexander Pleijter (links) en Peter Burger (rechts). Foto: Juliën van Eck.
Correctiebeleid
12 oktober 2017

Ook factcheckers maken fouten. Daarom hanteert Nieuwscheckers de stelregel dat fouten ruiterlijk erkend worden en zo spoedig mogelijk hersteld worden. Dit wordt bij grote fouten gedaan op een zichtbare manier, zodat duidelijk is wat er verkeerd is gedaan. Voor commentaar en vragen kunt u contact opnemen met de coördinatoren, Peter Burger en Alexander Pleijter.