De coördinatoren van Nieuwscheckers: Alexander Pleijter (links) en Peter Burger (rechts). Foto: Juliën van Eck.
Selectiebeleid
15 november 2017

Essentieel voor de berichten die wij checken is dat het gaat om nieuws waarin feitelijke beweringen worden gedaan – meningen en satire horen daar niet bij (tenzij satire wordt verspreid alsof het echt nieuws is). Daarnaast selecteren we berichten die we aankunnen met de expertise en arbeidskrachten waarover we beschikken . Dit betekent bijvoorbeeld dat we dubieuze complottheorieën, die een bijzonder tijdrovend onderzoek vragen, doorgaans overslaan.

Het nieuws dat op Nieuwscheckers gecontroleerd wordt, komt uit verschillende bronnen. De selectie hangt voor een belangrijk deel samen met capaciteit: Nieuwscheckers is opgezet als onderwijsproject – deelprojecten zijn gekoppeld aan vakken van de opleiding Journalistiek en Nieuwe Media (JNM).

In de eerste plaats kunnen Facebookgebruikers sinds maart 2017  Facebookberichten rapporteren als ze menen dat die naar ‘nepnieuws’ linken. Wij maken een selectie uit deze berichten, waarbij we ons – uit oogpunt van capaciteit – concentreren op het ‘echte nepnieuws’:  totaal verzonnen of zwaar overdreven berichten.

In februari en maart 2017, in de aanloop naar de Tweedekamerverkiezingen, checkten masterstudenten JNM enkele weken claims van politici en ander politiek nieuws.

Ten slotte checken JNM-studenten sinds 2009 nieuws over onderzoek: wetenschappelijk onderzoek, marktonderzoek en opiniepeilingen.

Op elk van deze gebieden streven we ernaar een zo ruim mogelijke, veelzijdige keuze te maken uit het aanbod aan onbetrouwbaar nieuws.

Checken we ook wel eens iets dat wel klopt? Ja! We concentreren ons weliswaar op nieuws dat geheel of gedeeltelijk onjuist blijkt, maar rapporteren het ook als nieuws onbetrouwbaar oogde, maar na factcheckonderzoek toch bleek te kloppen.