Let op: Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier over onze werkwijze.

Bewering

Het gasvrij maken van woningen kost 35 duizend euro per woning.

Oordeel

Waar

Bron van de bewering

Tijdens het verkiezingsdebat in De Nieuwe Bibliotheek in Almere (23 februari 2022) claimt Johan de Leeuw van de lokale partij ApOpa (Almere Partij – Onafhankelijk Politiek Actief) dat gemeenten het Groningse aardgas geleidelijk moeten vervangen door waterstofgas. Voornamelijk omdat de kosten voor het gasvrij maken van woningen hoog zijn. De Leeuw zegt tijdens het debat (op 1:03:22):

“Als je naar de totale maatschappelijke kosten per woning gaat kijken, dus niet alleen wat de gemeente of eigenaar moet betalen, maar de totale maatschappelijke kosten, dan zit je afhankelijk van de woning rond de 35 duizend euro.”

De feiten

Johan de Leeuw noemt geen bron voor zijn bewering dat de gemiddelde kosten van het aardgasvrij maken van woningen rond de 35.000 euro zijn. Het Economische Instituut voor de Bouw (EIB) heeft op 1 maart een rapport gepubliceerd waarin een bedrag van 40.000 euro wordt genoemd. Daarbij heeft het instituut gekeken naar 20 proeftuinen waar het ministerie van Binnenlandse Zaken subsidie voor heeft verleend.

In het EIB-rapport is te zien dat de gemiddelde kosten per woning behoorlijk verschillen: iets meer dan 60.000 in Assen ten opzichte van 9.715 euro in Oldambt. Deze berekeningen zijn echter gebaseerd op begrotingen. Volgens het EIB laten een aantal gemeenten investeringen zoals de aanleg van het warmtenet buiten beschouwing. Ook hanteren zij soms ‘weinig realistische financiële uitgangspunten’ of is de berekening gemaakt voor woningen met een hoog energielabel.

Vereniging Eigen Huis (VEH) liet in 2018 eveneens berekenen wat het gemiddeld kost om een woning van het aardgas te halen. Zij kwamen destijds uit op een bedrag van ruim 20.000 euro per woning, met de kanttekening daarbij dat het berekeningen zijn in plaats van begrotingen.

Belangrijker is dat de VEH constateert dat het energielabel van de woning grote invloed heeft op de kosten. Een tussenwoning met energielabel A of B is zo’n 11.950 euro kwijt, terwijl een vergelijkbare woning met label E of F 28.600 euro moet investeren. Ook is het van invloed of het om een appartement of vrijstaande woning gaat.

Juist in Almere staan veel woningen met een hoog energielabel. Ingenieursadviesbureau Sweco deed in 2019 onderzoek naar energielabels in de vijftien grootste gemeenten, en concludeerde dat Almere de meeste duurzame woningen heeft. Zestig procent van de woningen heeft minstens energielabel B. Amersfoort (38 procent) en Utrecht (34) staan op plek twee en drie.

Conclusie

Het klopt dat de gemiddelde kosten voor het aardgasvrij maken van een woning rond de 35.000 euro liggen. Deze kosten zijn echter wel sterk afhankelijk van het soort woning en het energielabel dat daaraan hangt. En juist in Almere mag je verwachten dat huishoudens minder betalen, omdat het merendeel van de woningen in die gemeente energiezuinig zijn.

Deze factcheck is gemaakt in het kader van de factcheckmarathon die ANP, Nieuwscheckers en Pointer doen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

ytGV1asK_400x400

Jerry Vermanen

Datajournalist voor Pointer (KRONCRV)
Profiel-pagina