Melk bepaalt hoe verkeerd koffie verkeerd is

Is de klimaatimpact van een koffie verkeerd gelijk aan 8 of 14 espresso? Dat hangt helemaal af van de sloot melk die je bijschenkt.

latte-macchiato-gc06d2a0a1_1280