Let op: Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier over onze werkwijze.

Bewering

Almelo is de groenste gemeente van de regio Twente.

Oordeel

Onwaar

Bron van de bewering

In het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 [pdf] kondigt het CDA Almelo allerlei ´groene’ maatregelen aan, zoals stadslandbouw stimuleren, zwerfafval aanpakken en groenstroken uitbreiden. Volgens de partij gaat het op zich al goed met het groen in de gemeente, want in het programma staat: “Almelo is de groenste gemeente van de regio.”

De feiten

Dat Almelo de groenste gemeente van de regio zou zijn, heeft de lokale afdeling van het CDA gehaald uit een nieuwsbericht van RTV Oost. Dit bericht gaat over een onderzoek van de universiteit van Wageningen (WUR) uit 2014, waaruit bleek dat Almelo destijds de gemeente in de regio Twente was met het grootste aantal vierkante meters groen binnen de bebouwde kom.

De universiteit van Wageningen berekende van 31 grote gemeenten in Nederland de hoeveelheid openbaar groen binnen de bebouwde kom. Daarbij werd het aantal vierkante meters groen gedeeld door het aantal woningen in de betreffende gemeente. In deze ranglijst uit 2014 kwam Almelo naar voren als meest groene gemeente van de regio Twente. 

In de cijfers uit 2014 is te zien dat toen al sprake was van de daling in het aantal vierkante meter groen per woning in de gemeente Almelo. In 2014 was er 101,2 vierkante meter groen per woning, terwijl dit in 2009 nog 147,6 vierkante meter was. Dit is een daling van 31,4%. Daarmee was de gemeente Almelo zelfs de sterkste daler in groen van de 31 gemeenten uit het onderzoek uit 2014. 

De Groenmonitor

Om de ontwikkelingen in vegetatie van Nederland in de gaten te houden ontwikkelde de universiteit van Wageningen, een nieuwe nauwkeuriger methode: de Groenmonitor. Hiermee kan op basis van satellietbeelden de ‘groenheid’ van een  gebied gemeten worden, zoals de bebouwde kom van een gemeente. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar gemeentelijk groen, maar ook naar groen van de inwoners zelf (zoals tuinen). De Groenmonitor is gebaseerd op de groenindex (NVDI), die kan variëren tussen 0 (niet groen) en 1 (meerdere groene bladlagen gemeten). 

Volgens data van de Groenmonitor uit 2017 kan de regio Twente als erg groen gezien worden, maar Almelo is dan al niet meer de groenste gemeente in Twente. Dit is Hof van Twente, op plek 64 van de 388 gemeenten. Almelo staat dat jaar op de 182e plek van de 388, achter de Twentse gemeenten Hof van Twente, Hellendoorn, Dinkelland, Tubbergen, Borne, Twenterand, Wierden en Enschede. 

De Groenmonitor zet Almelo in 2020 op positie 252 van de 355 gemeten gemeenten. De gemeente krijgt in 2020 een NVDI-waarde van 0,4312. Ter vergelijking, Hof van Twente heeft in 2020 een NVDI-waarde van 0,4880. In 2020 is Hellendoorn de groenste gemeente in de regio, met een NVDI-waarde van 0,5039. De NVDI-waarde van Almelo is de laagste in de regio Twente in 2020 (zie de kaart hieronder).

Groenindex2020_RegioTwente

Reactie CDA Almelo

Het CDA Almelo blijft erbij dat Almelo de groenste gemeente van de regio is. Volgens de secretaris van CDA Almelo is de gemeente zelfs groener geworden: “Almelo is niet minder groen geworden sinds 2014. Er werd wel een nieuwe woonwijk gebouwd, met een voormalig groot textielcomplex als inbreidingslocatie. Er is zelfs meer groen bij gekomen, onder meer door de stichting Almelo Parkstad.”

Conclusie

Almelo is niet de groenste gemeente van de regio Twente. Het CDA Almelo beweerde van wel, maar baseerde zich op op gegevens uit 2014. Volgens recente cijfers is de gemeente Almelo juist een van de minder groene gemeentes in de regio Twente.. 

14E75399-E183-481C-9BA2-2AA6A66C66E6-1357-0000004AA689E917 2

Daphne Nietfeld

Student

Student van de master Journalistiek en Nieuwe Media, universiteit Leiden 2021-2022.
Profiel-pagina