De asielzoekerscentra zitten ‘voor een groot deel vol’ met mensen uit veilige landen. Dat beweerde VVD-Kamerlid Dilan Yeşilgöz afgelopen dinsdag in het tv-programma Goedemorgen Nederland van WNL, waarin zij sprak over het Nederlandse immigratiebeleid en azc’s. Dat klopt niet: slechts 6,7 procent van de asielzoekers in Nederlandse azc’s komt uit een veilig land.

Let op: Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier over onze werkwijze.

Bewering:
Asielzoekerscentra zitten voor een groot deel vol met mensen uit veilige landen, zoals Marokko

Oordeel:
Onwaar

Bron van de bewering:
Eerder deze week kwam in het nieuws dat er een tekort aan plekken voor asielzoekers dreigt, met ongeveer 10.000 slaapplaatsen te weinig aan het einde van dit jaar. Deze woensdag noemde VVD-Kamerlid Dilan Yeşilgöz in WNL’s Goedemorgen Nederland als oorzaak: “Onze asielzoekerscentra zitten voor een groot deel vol met mensen uit veilige landen, zoals Marokko.”

Waarom klopt dit niet?

Uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) blijkt dat er in september 2019 26.240 mensen in de azc’s zitten. De Nederlandse lijst van veilige landen van herkomst van de Rijksoverheid bestaat uit landen waar geen vervolging is op basis van bijvoorbeeld ras en geloof, geen foltering en geen onmenselijke behandeling. Op basis van deze lijst komen 1.760 asielzoekers uit veilige landen: een kleine 6,7 procent van het totaal aantal asielzoekers in azc’s. Ook krijgen de zogenoemde ‘veiligelanders’ prioriteit bij de procedures voor asielaanvragen om zo ruimte te maken voor nieuwe immigranten. Dit betekent niet dat zij hierdoor sneller een asielaanvraag goedgekeurd krijgen: de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) keurt deze aanvragen vaak af omdat het land van herkomst veilig is.

Overlast en criminaliteit
Asielzoekers uit veilige landen kwamen eerder in het nieuws omdat ze relatief vaak overlast veroorzaakten. Bijna precies een jaar geleden schoof Yeşilgöz ook al aan bij Goedemorgen Nederland om het te hebben over asociale asielzoekers uit Marokko en Algerije die zich misdroegen in Weert. Nieuwsuur maakte begin dit jaar nog een reportage over de agressie door ‘veiligelanders’ waaraan azc-medewerkers bloot stonden. Deze zomer schreef Trouw over Overloon, waar omwonenden van het azc steeds meer last kregen van het nabijgelegen azc.

Burgemeesters worstelen ook met deze problemen, met gemengde meningen over de aanpak. Zo zijn in Rotterdam asielzoekers uit veilige landen niet meer welkom.

Overigens zijn ook asielaanvragen van mensen uit veilige landen niet bij voorbaat kansloos, bijvoorbeeld als het gaat om politieke opposanten die met recht vrezen voor vervolging.

Conclusie
Uit cijfers van het COA blijkt dat 6,7 procent van de asielzoekers uit een volgens de Rijksoverheid veilig land komt. Dit is een relatief klein percentage van het totale aantal asielzoekers in de Nederlandse azc’s. In absolute aantallen gaat het om 1.760 van de 26.240 asielzoekers. Ook behandelt de IND ‘veiligelanders’ sneller om zo ruimte te maken voor nieuwe asielzoekers uit onveilige landen. Om deze reden is de bewering van Dilan Yeşilgöz dat de Nederlandse asielzoekerscentra ‘voor een groot deel vol’ zitten met mensen uit een veilig land van herkomst onwaar.

Placeholder-female-2x

Maxime Kok

Redacteur Nieuwscheckers

Profiel-pagina