Let op: Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier over onze werkwijze.

Bewering

Het huidige kabinet deed de grootste onderwijsinvestering in jaren, van maar liefst 1,9 miljard per jaar.

Oordeel

Grotendeels waar

Bron van de bewering

Als onderdeel van hun verkiezingscampagne deelt D66 tweets waarin de partij wijst op de resultaten die het afgelopen kabinet heeft behaald. In een tweet van 30 december 2020 stelt de partij dat het huidige kabinet de grootste onderwijsinvestering in jaren deed: maar liefst 1,9 miljard per jaar.

Bron: twitter.com

Waarom klopt dit grotendeels?

D66 spreekt van een onderwijsinvestering van 1,9 miljard. Hiermee wordt niet het totale bedrag bedoeld dat wordt geïnvesteerd in onderwijs, maar het is het verschil ten opzichte van voorgaande jaren.

D66 legt aan Nieuwscheckers uit dat de 1,9 miljard bij nader inzien niet helemaal klopt. Dit bedrag is namelijk afkomstig uit het regeerakkoord van 2017 (voor de jaren 2017-2021). De 1,9 miljard is onderdeel van de begroting voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor 2020. Dit geld is dus niet alleen bedoeld voor onderwijs, maar ook voor de wetenschap en de kunst- en cultuursector.

Toch blijkt de bewering wel te kloppen. Als je kijkt naar de daadwerkelijke uitgaven, zie je namelijk dat er meer aan onderwijs is uitgegeven dan in 2017 werd begroot. Dit is te vinden in antwoorden op schriftelijke vragen die Tweede Kamerleden hadden gesteld over de begroting van 2021 voor het ministerie van OCW. Hieruit blijkt dat Rutte III in 2019, 2020 en (volgens de begroting voor) 2021 zo rond de 1,9 miljard per jaar investeert in onderwijs. Alleen in 2018, het eerste jaar van de kabinetsperiode, werd er minder geïnvesteerd, namelijk zo’n 900 miljoen.

Hierboven keken we enkel naar de investeringen die het huidige kabinet heeft gedaan, maar kabinetten investeren ook geld op de langere termijn. Als je de bedragen die Rutte I en II apart hebben gezet voor de toekomst, dus voor de afgelopen paar jaar, ook meeneemt, worden de investeringen vanzelfsprekend nog wat hoger (de oranje lijn in onderstaande grafiek).

Met de bovenstaande grafiek kan ook direct het tweede deel van de bewering worden gecheckt: heeft het huidige kabinet de grootste onderwijsinvestering in jaren gedaan? Dat blijkt inderdaad het geval te zijn. Het huidige kabinet, Rutte III, investeerde het meeste geld in onderwijs sinds 2013.

Maar waar is al dit geld dan aan besteed? Uit de rijksbegroting voor 2021 blijkt dat het meeste geld in 2020 ging naar het verlagen van de werkdruk en het verhogen van salarissen voor leraren in het primair onderwijs. Daarnaast werd er ook vanwege de coronacrisis meer geld uitgegeven, onder andere om studenten met studievertraging te compenseren.

Conclusie

Het door D66 genoemde bedrag van 1,9 miljard dat het kabinet jaarlijks extra investeerde in onderwijs tijdens het kabinet Rutte III, is grotendeels correct. Alleen in 2018 was dit bedrag lager, namelijk circa 900 miljoen. De uitspraak dat het huidige kabinet de grootste onderwijsinvestering in jaren heeft gedaan, klopt ook.

Placeholder-female-2x

Evelien Schreurs

Masterstudent Journalistiek en Nieuwe Media (2020/2021)

Profiel-pagina