Let op: Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier over onze werkwijze.

Bewering

De huizenprijzen in Utrecht zijn de afgelopen vier jaar verdubbeld.

Oordeel

Onwaar

Bron van de bewering

De Utrechtse D66-lijstrekker Maarten Koning houdt tijdens Het Grote Lijsttrekkersdebat in TivoliVredenburg op 14 maart een pleidooi voor woningbouw in Rijnenburg, een poldergebied ten zuidwesten van Utrecht. Om de woningnood in de stad op te lossen is het volgens hem noodzakelijk om in het zuiden van de polder 25.000 tot 40.000 woningen te bouwen. Op Twitter onderstreept de partij kort na afloop van het debat het belang van bouwen nog eens, met een verwijzing naar GroenLinks, die partij die tegen het bebouwen van de polder is:

“Terwijl de woningprijzen in 4 jaar verdubbelen, kiest @GroenLinks030 voor wetlands in de lege polder Rijnenburg.”

Waarom klopt dit niet?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft ieder jaar in samenwerking met het Kadaster de prijsontwikkeling weer van de voorraad bestaande koopwoningen. Hierbij wordt de gemiddelde transactieprijs gehanteerd, ook wel koopsom genoemd: het gemiddelde van de transactieprijzen van alle verkochte, bestaande koopwoningen in een jaar. De woningen die het CBS meeneemt in de cijfers moeten op Nederlandse grond staan en verkocht zijn aan een particulier.

In 2018 kost een huis in Utrecht dat aan deze voorwaarden voldoet 344.015 euro. In 2021 is de gemiddelde transactieprijs gestegen naar 496.949. Een aanzienlijke stijging, maar geen verdubbeling.

Een andere manier om de prijsstijging van woningen weer te geven, is de prijsindex. Deze berekent het CBS door de verkoopprijzen in de verslagperiode te vergelijken met de meest recente WOZ-waarden van deze verkochte woningen. In Utrecht is de prijsindex sinds 2015, het ijkjaar van de meting, met 63,3 procent gestegen. Ook wat betreft de prijsindex is er dus geen verdubbeling te zien.

D66 zegt zich voor de uitspraak te hebben gebaseerd op de cijfers van hypotheekadviseur De Hypotheker. Uit deze cijfers blijkt dat woningzoekers voor een eengezinswoning in Utrecht in het derde kwartaal van 2021 609.943 euro neer moesten leggen: een prijsstijging van zo’n 77 procent ten opzichte van 2018. Nog steeds geen verdubbeling, maar het komt aardig in de buurt. Het betreft hier echter een momentopname: na dit meetpunt daalden de prijzen weer. Bovendien zijn appartementen in deze berekening niet meegenomen, terwijl dat even goed woningen zijn. 

Conclusie

Lijsttrekker Maarten Koning van D66 geeft toe dat hij de stijging van de Utrechtse huizenprijzen enigszins heeft overdreven in het debat: 

“We concluderen dat de huizenprijzen inderdaad niet helemaal verdubbeld zijn in 4 jaar tijd, maar wel flink zijn gestegen. Daar komt nog bij dat de schaarste is toegenomen en dat de trend is dat er veel vaker dan voorheen wordt overboden.”

Maar van een verdubbeling in 4 jaar is geen sprake. De uitspraak van Koning klopt dus niet.

Bronnen

Deze factcheck is gemaakt in het kader van de factcheckmarathon die ANP, Pointer en Nieuwscheckers doen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

asterdieleman

Aster Dieleman

Redacteur voor ANP.
Profiel-pagina