Let op: Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier over onze werkwijze.

Bewering

Alle Haagse partijen willen enorme woontorens in Den Haag, maar daar liegen ze over. 

Oordeel

Ongefundeerd

Bron van de bewering

De PVV voorziet op Twitter het videofragment waarin De Graaf zijn uitspraken doet van een bijschrift dat nog stelliger is: “Willen we de bevolkingsgroei/massa-immigratie faciliteren? Alle andere partijen willen enorme woontorens in Den Haag, maar ze liegen daarover in elk zaaltje.”

Waarom is dit ongefundeerd?

De meeste partijen die in Den Haag meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen erkennen wel degelijk dat er grenzen zijn aan de groei van de stad. Zo valt in het verkiezingsprogramma van de PvdA te lezen dat er bepaalde voorwaarden moeten worden gesteld aan die groei, omdat de “prijzen blijven stijgen en fatsoenlijke woonomstandigheden niet voor iedereen zijn weggelegd.” Hart voor Den Haag zegt bezorgd te zijn over de groei van Den Haag door de komst van veel “personen met een niet-Nederlandse nationaliteit” naar de stad. De partij roept het Rijk daarom op “immigratie-beperkende maatregelen” in te voeren en wil “alleen bouwen en huisvesten voor de gezinsgroei van Hagenaars.” 50PLUS gaat nog een stapje verder. Deze partij wil een numerus fixus instellen voor Den Haag “om de stad leefbaar te houden.”

Verschillende partijen, waaronder SP, VVD en PvdA, pleiten daarnaast voor goede afspraken met de gemeente Westland, waar veel arbeidsmigranten werken die in Den Haag wonen. Meer en betere huisvesting voor arbeidsmigranten op Westlands grondgebied zou de druk op Den Haag volgens deze partijen kunnen verlichten.

Ook over hoogbouw om de bevolkingsgroei op te vangen zijn lang niet alle Haagse partijen onverdeeld enthousiast. “Hoogbouw kan, maar gezien de hoge bouwkosten geven we de voorkeur aan andere modellen van verdichting”, aldus de Haagse Stadspartij (HSP) in haar verkiezingsprogramma. Voor de VVD en Hart voor Den Haag is hoogbouw in groengebieden “een no-go”, en ook Forum voor Democratie ziet “als partij van de klassieke architectuur” geen brood in woontorens.

De Partij voor de Dieren beschouwt hoogbouw als “een mogelijkheid om efficiënt met onze schaarse ruimte om te gaan, maar alleen als het past in de omgeving” zoals in de buurt van stations. Ook partijen als CU/SGP en D66 zien hoogbouw het liefst geconcentreerd rond belangrijke OV-knooppunten. Het gebied tussen de stations Den Haag Centraal, Holland Spoor en Laan van NOI is ook door de gemeente Den Haag onder de noemer Central Innovation District (CID) aangewezen als de plek waar de groei van de stad geconcentreerd moet worden. Het Haagse Bos valt daar buiten.

Het plan voor woontorens rond het Haagse Bos komt overigens van architect Winy Maas van het Rotterdamse architectenbureau MVRDV. Hij opperde dit idee in 2017 op een conferentie in het kader van de Agenda Ruimte voor de Stad, een project van de gemeente Den Haag om input te verzamelen voor keuzes die gemaakt moeten worden rond de ontwikkeling van de stad tot 2040. Het plan van Maas veroorzaakte veel ophef. Voormalig wethouder Joris Wijsmuller (HSP), die zich destijds bezig hield met voor Ruimte voor de Stad, reageerde in het AD op de verontwaardiging. Wijsmullers antwoord op de vraag of de woontorens van Maas daadwerkelijk gebouwd gaan worden, is helder: “Geen sprake van.”

Conclusie

De bewering van Machiel de Graaf van de PVV dat “alle andere partijen enorme woontorens willen in Den Haag”, klopt niet. In de diverse partijprogrogramma’s kunnen we dat niet terug vinden. Er liggen oude plannen, maar die worden niet gerealiseerd. Daarnaast wordt door andere partijen met zorg gewezen op de verdere inwonersgroei van de stad. Dat “bijna alle partijen in zijn stad voor groei van het aantal inwoners van Den Haag” zijn, is ook ongefundeerd.

Deze factcheck is gemaakt in het kader van de factcheckmarathon die ANP, Pointer en Nieuwscheckers doen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

asterdieleman

Aster Dieleman

Redacteur voor ANP.
Profiel-pagina