Let op: Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier over onze werkwijze.

Bewering

Een uitgelekt document laat zien dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een wachtperiode van 24 maanden wil introduceren voordat werkloze Nederlanders een uitkering krijgen. Statushouders krijgen direct een uitkering die 23% verhoogd wordt.

Oordeel

Onwaar.

Bron van de bewering

Op 26 september ging een afbeelding rond op sociale media, die onder andere werd geretweet door FvD-leider Thierry Baudet. Het zou een uitgelekte beleidsnota zijn waarin de minister van Economische Zaken en Klimaat geadviseerd werd om de ingang van uitkeringen voor “niet-statushouders (Nederlanders)” met 24 maanden uit te stellen nadat zij werkloos worden. Statushouders zouden daarentegen meteen een uitkering krijgen die 23% verhoogd zou worden.

Beleidsnotitie uitkeringen statushouders 1
Bron: Twitter.

Waarom is dit onwaar?

Een eerste indicatie dat het hier om een gefabriceerd document gaat, is dat er een groot aantal taalfouten in te vinden is, zoals het verkeerd gespelde “vertouwelijke” en de onvolledige zin “Deze stijging is hoger dan er nu vanuit de voor 2022 en verder gestelde budgettair beschikbare middelen.” 

Waar de foto van Twitter qua opmaak en inhoud op doelt is een beleids- dan wel beslisnota. Hierin worden voorstellen gedaan voor het maken van beleid. In de foto van Twitter zien we een opsomming van constateringen gevolgd door adviezen om beleid daarop af te stellen. Een echte beleidsnota ziet er echter behoorlijk anders uit. Hieronder zien we de eerste pagina van een beleidsnota van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat van 14 september 2022 (pdf hier te downloaden). Uiterlijk lijken het document van Twitter en de echte beleidsnota bijzonder weinig op elkaar.

Beleidsnotitie uitkeringen statushouders 2
De eerste pagina van een beleidsnota van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Overigens maken zaken als uitkeringen en statushouders deel uit van de portefeuille van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dus niet, zoals het document van Twitter doet voorkomen, van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigde vandaag met een tweet dat het hier gaat om een nepdocument.

Beleidsnotitie uitkeringen statushouders 3
De tweet van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Conclusie

De afbeelding die op Twitter rondging is een gefabriceerde beleidsnota van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De taalfouten, de opmaak die afwijkt van echte ministeriële documenten, en het feit dat de zaken in het document niet onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vallen, wijzen daarop. Daarnaast meldde ook het ministerie van Justitie en Veiligheid dat het document fake is.

Placeholder-female-2x

Leon Pauw

Leon Pauw is factchecker voor Nieuwscheckers.
Profiel-pagina