Prostitutie vanuit hotels neemt toe. Dit beweert André van Dorst, directeur van de Vereniging van Exploitanten Relaxbedrijven (VER) in de Metro van 9 november. De conclusie is gebaseerd op eigen onderzoek van de branchevereniging. Als nieuwscheckers zijn wij benieuwd naar de cijfers en belden met Van Dorst. Wat blijkt: er zijn helemaal geen cijfers.

Let op: Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier over onze werkwijze.

“Echte cijfers heb ik niet, maar als die er zouden zijn, was het probleem allang opgelost,” aldus Van Dorst. Misschien, maar waar komt de bewering dan vandaan? “Kijk zelf maar op internet, er komen steeds meer advertenties van prostituees die werken vanuit hotels.” Het ‘onderzoek’ van Van Dorst blijkt een onderbuikgevoel, een wilde schatting, want hij heeft het aantal advertenties niet vergeleken met een eerdere periode.

Op die basis kun je niet beweren dat de illegale prostitutie vanuit hotels groeit. Beschikt Van Dorst ook over andere bronnen? “Andere instellingen beweren het ook,” aldus Van Dorst, en hij verwees de nieuwscheckers naar een uitzending van Netwerk. Maar Netwerk beweert niet dat illiegale prostitutie vanuit hotels groeit, alleen dat het bestaat.

Cijfers

Zou de schrijver van het artikel, journalist Niels Rigter, dan nog andere bronnen hebben gebruikt? Want voorpaginanieuws wordt dit toch niet zomaar? Toch wel: Van Dorst is de enige bron, vertelt Rigter. “De VER bracht ongeveer anderhalf jaar geleden naar buiten dat het probleem bestond. De insteek van het artikel was om te kijken wat er inmiddels aan gedaan was.” Van Dorst vertelde hem dat het probleem niet was verminderd, maar zelfs was toegenomen. Rigter heeft deze mededeling voor waar aangenomen omdat Van Dorst veel contacten heeft in het circuit.

Om erachter te komen of we de beweringen van Van Dorst kunnen onderbouwen met cijfers bellen we verschillende organisaties. Via de politie kwamen we bij Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Deze brancheorganisatie wordt ook al geciteerd in het stuk van Rigter. KHN heeft evenmin onderzoek gedaan naar het fenomeen, maar is wel bezorgd over illegale prostitutie vanuit hotels.

Signalen

Joris Prinssen van KHN: “Wij krijgen signalen van onze leden dat zij een toename zien van illegale prostitutie. Daarom hebben wij nu een soort handleiding gemaakt voor hotels, hoe zij het kunnen herkennen en wat zij eraan kunnen doen. We hebben er nog geen echt onderzoek naar gedaan. Wel hebben we een Kamerlid gevraagd om er verder mee te gaan.”

Van Dorst is dus niet de enige die denkt dat illegale prostitutie vanuit hotels toeneemt. De presentatie van het artikel in Metro suggereert echter dat de kop ondersteund wordt door betrouwbaar cijfermateriaal. Dit is niet het geval. Metro-journalist Rigter had dat duidelijk uit zijn stuk moeten laten blijken.