Let op: Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier over onze werkwijze.

Bewering

In Nederland komen er jaarlijks 100 duizend migranten bij.

Oordeel

Onwaar

Bron van de bewering

“In 10 jaar Rutte hebben we, geloof ik, een nettosaldo van 750 duizend migranten erbij gekregen.”

Dat beweert Wybren van Haga (BVNL) tijdens het tv-programma Ongehoord Nieuws (3 maart 2022, vanaf 27:06). Kort daarop verwijst hij naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Hij verwijt D66 en GroenLinks dat door stikstof, PFAS en CO2 geen woningen meer zijn gebouwd.

“En als je op hetzelfde moment 100 duizend mensen per jaar erbij neemt die relatief weinig bijdragen, dan krijg je een groot probleem.”

De feiten

Mark Rutte is sinds 14 oktober 2010 minister-president. Hoewel Van Haga zegt dat sinds 10 jaar Rutte een nettosaldo van 750 duizend migranten erbij zijn gekomen, geven we hem het voordeel van de twijfel door vanaf 2010 te tellen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft cijfers over het nettosaldo migranten: inkomende immigranten minus de uitgaande emigranten, ook wel het migratiesaldo genoemd. Van oktober 2010 tot en met januari 2022 (de meest recente cijfers) is het migratiesaldo 696.107 personen in 11 jaar en 3 maanden tijd. Dat is een stuk lager dan de 750 duizend migranten in 10 jaar, zoals Van Haga claimt. 

Vervolgens rekent de politicus zijn foutieve aantal om naar 100 duizend migranten per jaar. Zowel het aantal van Van Haga (wat neerkomt op 75 duizend migranten per jaar) als het daadwerkelijke aantal migranten (bijna 62 duizend per jaar) komen daar niet bij in de buurt. Alleen in 2019 en 2021 kwam het migratiesaldo boven de 100 duizend personen. 

Daarnaast beweert Van Haga dat deze migranten ‘relatief weinig bijdragen’. Wat hij daar precies mee bedoelt is onduidelijk. Het CBS heeft echter cijfers waarin de redenen voor migratie zijn uitgesplitst. Daaruit blijkt dat gezin (​​29,8 procent), arbeid (29,5) en studie (17,2) de belangrijkste redenen zijn om naar Nederland te komen. Asiel (6,6 procent) en overige redenen (16,8) vormen het restant.

Na vijf jaar in Nederland heeft het merendeel van de migranten een inkomen of doet een studie. Voor migranten van binnen de EU en zogeheten EFTA (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland) is dat 80,4 procent. Voor migranten buiten die zone is dat 65,5 procent. Ter vergelijking: als je de werkzame beroepsbevolking (9,37 miljoen Nederlanders) en de schoolgaanden en studerenden (4,48 miljoen) bij elkaar optelt, kom je op 78,7 procent uit.

We hebben Wybren van Haga om een reactie op deze factcheck gevraagd. Tot op heden hebben we daar geen antwoord op gekregen.

Conclusie

De cijfers die Van Haga aanhaalt over het nettosaldo van 750 duizend migranten in de periode dat Mark Rutte minister-president is, zijn onjuist. Ook het jaarlijkse aantal migranten van 100 duizend is onjuist; die moet zijn 62 duizend. Daarnaast is zijn uitspraak over deze migranten die ‘relatief weinig bijdragen’ ongefundeerd.

Deze factcheck is gemaakt in het kader van de factcheckmarathon die ANP, Nieuwscheckers en Pointer doen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

ytGV1asK_400x400

Jerry Vermanen

Datajournalist voor Pointer (KRONCRV)
Profiel-pagina