GroenLinks wil een actieplan om containerschepen veiliger te maken en maatregelen te treffen voor eventuele containerrampen. Volgens GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger vallen er namelijk jaarlijks 10.000 containers in de zee. Maar klopt dat aantal wel?

Let op: Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier over onze werkwijze.

Bewering: Jaarlijks vallen 10.000 containers in de zee.

Oordeel: Ongefundeerd

Bron van de bewering

Op 10 april verscheen op de website van GroenLinks een nieuwsbericht waarin de partij toelicht dat een actieplan voor containerschepen noodzakelijk is. ‘Er vallen per jaar 10.000 containers in de zee. Dat aantal moet en kan naar beneden. Rampen zoals bij onze kwetsbare Wadden kunnen we vaak voorkomen’, aldus Tweede Kamerlid Suzanne Kröger.

De partij heeft een vierpuntenplan opgesteld om de schepen veiliger te maken en maatregelen te treffen om goed in te kunnen grijpen bij een eventuele ramp. Zo moet er strenger toezicht komen op de belading van schepen, aangepaste vaarroutes verder weg van kwetsbare natuurgebieden, en tracking devices in containers. Ook moeten overheden kunnen beschikken over de vaarbrieven met informatie over de inhoud van de containers.

Waarom is dit ongefundeerd?

Een beleidsmedewerker van GroenLinks laat per mail weten dat ‘er diverse onderzoeken en bronnen zijn die allemaal verschillende aantallen noemen’. Bijgevoegd een lijst van diverse rapporten en websites, waar we later op terugkomen.

De beleidsmedewerker meldt bovendien dat de partij zich ervan bewust is dat er ook hogere en lagere schattingen zijn dan de 10.000 containers per jaar. Maar omdat zij dat getal meerdere keren hebben zien terugkomen ‘bij verschillende bronnen, met uiteenlopende achtergronden en belangen’, gaan zij er vanuit dat het een redelijke schatting is.

Een (veel) lager gemiddelde

World Shipping Council (WSC), de belangenbehartiger van containerlijnvaart, heeft meerdere keren onderzoek gedaan naar verloren zeecontainers. In het meest recente rapport, uit 2017, staat het volgende:

“In the past, obtaining an accurate assessment of how many containers actually are lost at sea was a highly speculative process. For many years, there were widely circulated, but unsupported and grossly inaccurate claims that the industry might lose as many as 10,000 containers a year at sea.”

Uit de enquêtegegevens van de WCS blijkt dat er jaarlijks gemiddeld 1390 containers in de zee terechtkomen. Grote containerrampen zijn daarbij meegerekend (en die omvatten 56 procent van het aantal). Als die buiten beschouwing worden gelaten, gaat het om een gemiddelde van 612 containers per jaar. Aan het onderzoek deden alle bedrijven mee die aangesloten zijn bij de WSC, bijvoorbeeld de Mediterranean Shipping Company (MSC) en A.P. Møller-Maersk.

De WSC behartigt de belangen van bedrijven, maar ook de International Maritime Organization, de VN-organisatie die zich bezighoudt met het voorkomen van vervuiling door schepen, verwijst naar de bovengenoemde studie van WSC.

Waar komt het getal 10.000 vandaan?

Dat is een vraag waar geen duidelijk antwoord op lijkt te zijn. Verschillende websites en instanties noemen 10.000, maar er is geen onderzoek dat dat aantal onderbouwt. In een rapport van de Marine Sanctuaries Conservation Series, dat we toegestuurd krijgen van de beleidsmedewerker van GroenLinks, wordt dat gebrek aan harde cijfers benoemd:

“The actual numbers of lost containers are difficult to confirm and estimates of the scope of this occurrence are wide-ranging. Many groups have cited a figure of 10,000 containers falling from ships each year. (…) The Through Transport Club, which insures 15 of the top 20 container lines for their losses, estimates that losses overboard are “probably less than 2,000 containers per year”. Groups including the AIMU and a joint industry project of the Maritime Research Institute Netherlands (MARIN) have cited less specific numbers that are nonetheless in the 1000s. However, the origins of these estimates are not clear.”

Kortom: het lijkt onmogelijk om te achterhalen waar het getal van 10.000 containers dat door velen wordt genoemd, vandaan komt.

Conclusie

Door het gebrek aan harde, onomstreden cijfers is het niet vast te stellen hoeveel containers er per jaar in zee vallen. Aangezien er geen onderbouwing bekend is van de ‘10.000 containers’ die jaarlijks in zee terecht zouden komen, beschouwen wij de uitspraak van GroenLinks Tweede Kamerlid Kröger als ongefundeerd.

fiorellaopromolla

Fiorella Opromolla

Redacteur van Nieuwscheckers 2018-2019.
Profiel-pagina