SP, PvdD en Partij Sleutelstad wilden in november 2018 al plannen voor de Gouden Balbrug (Langegracht) uit de Leidse begroting schrappen. Dat lukte toen niet. Vrijdag adviseerde het college de brug niet aan te leggen. Is dit ‘slechte besluitvorming’? Ja, zegt Joost Bleijie (CDA), want een eenzijdig besluit. Nee, zeggen Ashley North (GroenLinks) en Arjen Liemburg (PvdA). North en Liemburg hebben gelijk.

Let op: Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier over onze werkwijze.

Bewering: Het schrappen van de plannen voor de ‘Gouden Balbrug’ in Leiden is tegen de gemaakte afspraken in de Leidse gemeenteraad.

Oordeel: Onwaar

Bron van de bewering

,,Bijzonder’’, twitterde Joost Bleijie (CDA) donderdag 25 april in een reactie op het schrappen van de plannen om de duiker aan de Langegracht te verhogen tot de ‘Gouden Balbrug’. ,,@CDALeiden wilde het vorig jaar al schrappen. Dat kon zomaar niet volgens @D66Leiden, @GL_Leiden en @pvdaleiden. Eerst onderzoek naar haalbaarheid, dan debat in#Raad071 en dan pas een besluit. Nu toch eenzijdig de stekker er uit. Terecht hoor, maar slechte besluitvorming.”

Ashley North (GroenLinks) reageerde direct: ,,Onjuist en onwaar. (…)” En ook Arjen Liemburg (duo-raadslid PvdA) reageerde: ,,Twee fouten in één tweet. Knap.”

De context

De gewenste Gouden Balbrug tussen de Korte Mare en de Nieuwe Mare komt uit de koker van het Waterambacht en wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt, blijkt uit het Kaderbesluit herinrichting Centrumroute van 22 september 2015. Geld is er nog niet, wel de behoefte aan een haalbaarheidsonderzoek. Wethouder Robert Strijk meldt op 17 oktober 2016 aan de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid dat ’een brug technisch realiseerbaar lijkt’ en op 4 september 2017, een jaar later, dat het projectteam van bewoners, het Waterambacht en gemeente in de laatste fase van het haalbaarheidsonderzoek is gekomen. De brug wordt in het Beleidsakkoord 2018-2022 opgenomen en krijgt in de Kaderbrief Programmabegroting 2019 3,5 miljoen euro. IPV Delft krijgt vervolgens de opdracht om een haalbaarheidsstudie naar de fysieke inpassing van een brug uit te voeren. Dat onderzoek is klaar op 23 januari 2018, maar wordt niet naar de gemeenteraad gestuurd.

Wethouder Martine Leewis antwoordt op vragen van de PvdD over de status van de besluitvorming rond de brug dat deze onderdeel is van het tracé Langegracht van de Centrumroute: ,,Dat betekent dat er vooralsnog geen separate besluitvorming over de Gouden Balbrug plaatsvindt.” De SP dient in de gemeenteraad van 13 november 2018 wel een amendement in om de brug te schrappen – ’het [is] verstandig deze ambitie los te laten’. Het amendement wordt verworpen: CDA, CU, PS, PvdD, SP zijn voor; D66, GroenLinks, PvdA, VVD tegen. Belangrijkste argument: eerst onderzoek naar de haalbaarheid van de brug af te wachten. Die Verkenning Gouden Balbrug is op 28 januari 2019 klaar maar gaat ook niet naar de gemeenteraad.

De crux

Het College van burgemeester en wethouders adviseert de gemeenteraad vrijdag 26 april 2019 formeel om de brug toch te schrappen. Het project is, als onderdeel van de Centrumroute, te complex en te duur. Met dit voorstel gaan ook het ipv Delft-rapport en de Verkenning Gouden Balbrug voor het eerst naar de raad. In het raadsvoorstel stelt het college voor “om het gereserveerde geld voor de Gouden Balbrug in te zetten voor de Centrumroute”. Daarop zit een tekort van 2,7 miljoen, onder meer door stijgende marktprijzen in de weg- en waterbouw. Het is aan de gemeenteraad om dit college-voorstel over te nemen of naast zich neer te leggen; besloten heeft de wethouder nog niet.

De conclusie

De claim van Joost Bleijie (CDA) dat eenzijdig (door college of coalitiepartijen) de stekker uit de Gouden Balbrug wordt getrokken, strookt niet met het nog te doorlopen besluitvormingsproces en is derhalve onjuist. Er is dus ook geen grond voor Bleijies kwalificatie ‘slechte besluitvorming’.

Nieuwscheckers (Universiteit Leiden) en het Leidsch Dagblad werken samen om feitelijke beweringen in vergaderingen van de Leidse gemeenteraad te checken. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door het Leids Mediafonds. 

Placeholder-female-2x

Sebastiaan van der Lubben

Freelance journalist

Profiel-pagina