Let op: Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier over onze werkwijze.

Bewering

Vrouwen genieten meer van wijn dan mannen.

Oordeel

Onwaar

Bron van de bewering

Een paar dagen geleden meldde het Algemeen Dagblad (AD): “Vrouwen genieten meer van wijn dan mannen”. Dit zou blijken uit een onderzoek waarin 280 vrijwilligers zes wijnen proefden. Volgens het AD werden vrouwen gelukkiger van witte wijn dan van rode en “voelden mensen van jonger dan 35 jaar zich minder schuldig na het drinken dan mensen van middelbare leeftijd”.

Hetzelfde bericht verscheen ook op de regionale nieuwssites die onder De Persgroep vallen, waaronder die van De GelderlanderBrabants Dagblad en BN DeStem.  De Nederlandse nieuwsmedia zijn niet de eerste die over dit onderzoek schrijven. In het buitenland werd het onder meer gecoverd door de Britse Express en Dailymail en de Spaanse site Antena3.

Waarom klopt dit niet?

Het betreffende onderzoek  is ongeveer een jaar oud. Spaanse wetenschappers lieten inderdaad 280 vrijwilligers blind zes verschillende wijnen proeven. De proefpersonen kruisten per emotie aan in welke mate ze deze ervaarden. Doel was de emotionele reacties van mannen en vrouwen en van verschillende leeftijdsgroepen op verschillende wijnen te vergelijken.

De conclusies van het onderzoek komen deels overeen met die van de Nederlandse media. Zo rapporteerden 35-plussers inderdaad meer schuldgevoel na het drinken van wijn dan mensen onder de 35. Een mogelijke verklaring is dat oudere mensen in principe meer zorgen om hun gezondheid hebben dan jongere.

Dat vrouwen gelukkiger worden van witte dan van rode wijn, klopt ook. Vrouwen gaven inderdaad hogere scores aan de emoties genot en blijdschap bij witte wijn dan bij de rode varianten. Hieruit kan worden geconcludeerd dat vrouwen liever witte dan rode wijn drinken.

Genieten

De kop “Vrouwen genieten meer van wijn dan mannen” is echter onjuist. De mannen gaven namelijk bij alle wijnen hogere scores aan hun emoties dan vrouwen. Dus ook op de emoties ‘genot’ en ‘blijdschap’ scoorden mannen hoger dan vrouwen na het drinken van de wijnen.

Vrouwen scoorden lager dan mannen, maar maakten wel meer onderscheid tussen de verschillende wijnen. Zij gaven dus aan van de ene wijn meer te genieten dan van de andere.

Conclusie

De mannen rapporteerden in het onderzoek hogere genotscores dan de vrouwen. Dit betekent dat mannen meer van wijn genieten dan dat vrouwen dat doen. Maar het was eigenlijk helemaal niet het doel van het onderzoek om te achterhalen wie er het meest van wijn geniet. Het AD en de andere Persgroep-sites hebben het onderzoek daarom onjuist vertaald naar een aandachttrekkende kop.

De claim dat vrouwen meer van wijn genieten dan mannen bestempelen wij daarom als ONWAAR.

Bronnen

  • Mora, M., et al. (2018). “Emotional response to wine: Sensory properties, age and gender as drivers of consumers’ preferences.” Food Quality and Preference 66: 19-28.
Placeholder-female-2x

Nadine Peels

Redacteur Nieuwscheckers

Profiel-pagina