Let op: Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier over onze werkwijze.

Bewering

Er zijn in Amsterdam nog nooit zo veel bomen gekapt als onder het college met GroenLinks aan het roer.

Oordeel

Ongefundeerd

Bron van de bewering

De bewering komt uit een reactie op een eerdere lezersbrief die Het Parool publiceerde. R. Mathlener schreef op 19 maart 2022 het volgende in de brievenrubriek:

“Nu, na vier jaar een links college in Amsterdam te hebben gehad, ben ik weer terug op het oude nest: GroenLinks. De stad is liefdevoller geworden, omdat er naar mensen die het minder hebben wordt omgekeken. De stad wordt groener en daardoor leefbaarder.”

Op 22 maart betwist Nel van Rootzelaar in een lezersbrief dat Amsterdam groener is geworden:

“Hoezo is Amsterdam groener geworden onder het bestuur van GroenLinks? Er zijn nog nooit zo veel bomen gekapt als onder dit college met GroenLinks aan het roer. Zelfs de kleinste groenstroken (Noord) worden bebouwd. Er hangen huizen boven sloten en bomen worden gekapt om dit te realiseren. Bij ons voor de deur is een ‘parkje’ aangelegd. De prachtige, gezonde bomen die er stonden, zijn gekapt. Daarvoor in de plaats nu een paar stengels die bomen heten.”

De bewering van Rootzelaar haalt de kop van het artikel waarin alle lezersbrieven van die week zijn samengebundeld:

Opinie: ‘Groener onder GroenLinks? Nog nooit zo veel bomen gekapt als onder dit college’

Waarom is dit ongefundeerd?

De gemeente Amsterdam heeft een aparte afdeling voor de bomen. De bijbehorende website houdt onder andere de bomenkap bij en meldt: 

“In veel straten en grachten staan bomen. Er zijn ongeveer 1 miljoen bomen in Amsterdam. Het is een van de redenen waarom de UNESCO de historische binnenstad van Amsterdam in 2010 uitriep tot Werelderfgoed.”

De gemeente Amsterdam hecht dus veel waarde aan het behoud van de bomen. Maar niet alle bomen kunnen blijven staan. Zo moeten bomen soms wijken voor bouwplannen. Ook kan het zijn dat bomen onveilige situaties creëren, bijvoorbeeld als ze ziek zijn of (deels) afsterven.

Cijfers over hoeveel bomen worden gekapt, worden sinds sinds 2019 bijgehouden in de bomenboekhouding. Daarnaast staat sindsdien een kaart online waarop alle Amsterdamse bomen worden bijgehouden en een kaart waarop zichtbaar is welke bomen daarvan gekapt gaan worden.

In 2019 werden in Amsterdam  5.376 kapvergunningen verleend, in 2020 waren dat er 6.343 en in 2021 5.752. Maar hoeveel waren dat er voor 2019, in de periode dat GroenLinks nog geen deel uitmaakte van het Amsterdamse stadsbestuur?

Geen cijfers

Anne Marie Cannoo, bestuursadviseur van de afdeling Groen bij de gemeente Amsterdam, legt uit dat de gemeente pas sinds enkele jaren de bomenkap op deze manier bijhoudt voor de gehele stad: ‘Voor 2018 hadden alle zeven stadsdelen eigen systemen om bomenkap te registreren en deze zijn niet meer samen te brengen tot een consistent geheel.’ 

Betrouwbare cijfers over bomenkap in de gehele gemeente Amsterdam gaan dus niet verder terug dan 2019. Om die reden is het onmogelijk om cijfers over een langere periode weer te geven. Welke colleges van burgemeester en wethouders in Amsterdam verantwoordelijk waren voor hoeveel bomenkap is daardoor niet in kaart te brengen. Er kan dus ook niet beoordeeld worden of het college met GroenLinks voor de grootste bomenkap ooit heeft gezorgd.

bomenkap

Herplant van gekapte bomen

Ondanks dat bomen soms moeten wijken vanwege boomziekten of bouwprojecten, is het doel van de gemeente om het huidige aantal bomen in Amsterdam op peil te houden. Daarom heeft de gemeente sinds 2016 vastgelegd dat er een verplichting bestaat om te herplanten of de financiële waarde van de gekapte bomen op een andere manier te besteden aan het groen in Amsterdam. 

Het herplanten van bomen gebeurt niet altijd meteen en kan soms lang duren. Ook kan het gebeuren dat de bomen op een andere plek worden herplant. Nel Rootzelaar schrijft in de lezersbrief dat ‘zelfs de kleinste groenstroken worden bebouwd in Noord’, wat inderdaad kan betekenen dat er minder bomen terugkomen in dit deel van de stad, als de herplant elders plaatsvindt. Ook kan de herplant uit kleinere, jonge bomen bestaan, die aanvankelijk een hele andere aanblik geven dan uitgegroeide, volwassen bomen.

Reactie van het Parool

Dit roept de vraag op of Het Parool zulke feitelijke beweringen van haar lezers controleert alvorens publicatie. In een reactie laat Jessica Kuitenbrouwer, coördinator van Het Hoogste Woord, de opinierubriek van het Parool, weten:

‘In veel gevallen wordt er overlegd met de verslaggever die het desbetreffende onderwerp in zijn of haar portefeuille heeft. Wat precies onze overwegingen zijn geweest bij deze ene brief weten de dienstdoende eindredacteur en ik niet meer zeker.’

Jessica Kuitenbrouwer

Conclusie

De bewering dat er sinds GroenLinks in het het stadsbestuur zit nog nooit zoveel bomen zijn gekapt in Amsterdam, blijkt ongefundeerd. Gezien het feit dat de gemeente pas sinds enkele jaren de boekhouding bijhoudt voor alle gekapte bomen in Amsterdam, valt er geen betrouwbaar antwoord te geven op de vraag of het afgelopen college voor de meeste bomenkap heeft gezorgd.

soof

Sofie Bongers

Masterstudent Journalistiek en Nieuwe Media, Universiteit Leiden 2021-2022

Profiel-pagina