Let op: Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier over onze werkwijze.

Bewering

In Helmond nemen de grote ketens de winkelstraten over en de leegstand neemt toe.

Oordeel

Onwaar

Bron van de bewering

 “De grote ketens nemen de winkelstraten over en de leegstand neemt toe,” tweet FvD Helmond op woensdag 9 maart, een week voor de gemeenteraadsverkiezingen. De tweet gaat gepaard met een foto met de leus ‘Maak het centrum leefbaarder’.

Waarom klopt dit niet?

Sinds een paar jaar maakt een data-afdeling bij de gemeente Helmond factsheets met kerncijfers over verschillende onderwerpen. Voor de afgelopen twee jaar zijn deze ook te vinden voor detailhandel.

Allereerst de claim dat grote ketens de winkelstraten overnemen. Uit de factsheets van de gemeente blijkt dat zowel in 2020 als 2021 37 procent van de winkels bij een nationale of internationale keten hoorden. Er is daarmee geen sprake van een toename. Er is echter niet op te maken hoe dit in verhouding staat tot voorgaande jaren, omdat de gepubliceerde factsheets niet verder teruggaan. Wel zijn in vergelijking met ruim 10 jaar geleden de winkels in Helmond “gemiddeld genomen groter.”[CE1] 

Dan de bewering dat de leegstand toeneemt. Volgens dezelfde factsheets groeide de leegstand inderdaad tot 2019 zeker 10 jaar lang. Maar de leegstand nam tussen 2019 en 2020 niet meer toe, en daalde in 2021 zelfs ten opzichte van het jaar ervoor.

De gemeente Helmond reageert op de tweet van FvD. “Een aantal maanden geleden hebben we in Helmond een factsheet Detailhandel in Helmond gemaakt. Daarin staat informatie over ontwikkelingen in detailhandel in Helmond. Eén van de bevindingen is dat de leegstand juist is afgenomen, zowel in het centrum van Helmond als voor Helmond totaal. Hierin speelt transformatie een belangrijke rol. Steeds vaker worden leegstaande panden omgebouwd naar kantoor- of woonruimte (data mei 2021)”, aldus een woordvoerder. “Wat betreft ketens, 37 procent van alle detailhandelsverkooppunten in Helmond (dus niet alleen in het centrum, maar heel Helmond) maakt deel uit van een winkelketen.”  

FvD Helmond hebben we om een reactie gevraagd, maar vooralsnog hebben zij niet gereageerd.

Conclusie

De afgelopen 2 jaar is het aandeel ketens onder de Helmond detailhandel hetzelfde gebleven, en de leegstand is in die tijd zelfs gedaald. We beoordelen daarom beide beweringen van FvD Helmond als onwaar.

 

Deze factcheck is gemaakt in het kader van de factcheckmarathon die ANP, Pointer en Nieuwscheckers doen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Placeholder-female-2x

Esther Chavannes

Onderzoeksjournalist voor Pointer (KRONCRV).
Profiel-pagina