Let op: Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier over onze werkwijze.

Bewering

Alcohol maakt een vriendschap hechter.

Oordeel

Onwaar

Bron van de bewering

Onlangs claimde clickbaitsite Beautify dat alcohol een vriendschap hechter maakt. Het artikel noemt een groep Franse onderzoekers, die zouden hebben ontdekt dat “regelmatig drinken je niet alleen gezonder maakt, maar ook socialer”. Ook biernet.nl en man-man.nl brachten dit verhaal.

Ook buitenlandse sites haalden de Franse alcohol-onderzoekers aan.  Elitedaily.com al in 2015. Sommige berichten verwezen naar hetzelfde onderzoek, maar concludeerden iets heel anders. Zo beweerde de Britse Metro in 2010 dat het onderzoek aantoonde dat wijn drinken gelukkiger maakt.

Waarom klopt dit niet?

Eerdere wetenschappelijke onderzoeken vonden een relatie tussen matig alcoholgebruik en een verlaagde kans op hart- en vaatziekten. Niet alleen Nieuwscheckers concludeerde dat dit niet klopte, ook de bewuste Franse onderzoekers stelden dat er waarschijnlijk een andere verklaring voor deze bevindingen moest zijn. En dus startten zij een onderzoek.

In dit onderzoek uit 2010 evalueerden zij de eigenschappen van bijna 150.000 mensen. En wat bleek? De biologische en klinische eigenschappen van alcoholdrinkers waren gunstiger dan de eigenschappen van niet-drinkers. Niet omdat de alcohol voor gunstigere eigenschappen zorgde, zoals clickbaitsites willen doen geloven, maar omdat mensen met deze gunstige eigenschappen simpelweg meer geneigd zijn om een glaasje alcohol te nuttigen.

Zo bleken drinkers onder andere vaker een lager BMI te hebben, een lagere hartslag, minder stress en minder last van depressies. Al met al kan volgens de wetenschappers worden gezegd dat gematigde drinkers over het algemeen een betere gezondheidsstatus hebben dan niet-drinkers, wat de lagere kans op hart- en vaatziekten verklaart.

Conclusie

Oorzaak en gevolg zijn in de berichtgeving over het onderzoek dus omgedraaid. Bovendien is er in het onderzoek niet naar vriendschappen gekeken, maar naar de gezondheidsstatus van mensen. Hiervoor werd onder andere naar de sociale status gekeken, wat in de berichtgeving onterecht is doorgevoerd naar naar vriendschappen.

Bronnen

  • Hansel, B., Thomas, F., Pannier, B., Bean, K., Kontush, A., Chapman, M. J., … & Bruckert, E. (2010). Relationship between alcohol intake, health and social status and cardiovascular risk factors in the urban Paris-Ile-De-France Cohort: is the cardioprotective action of alcohol a myth?. European journal of clinical nutrition64(6), 561.
Placeholder-female-2x

Nadine Peels

Redacteur Nieuwscheckers

Profiel-pagina