Let op: Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier over onze werkwijze.

Bewering

Driekwart van de schoolkinderen in Amsterdam heeft een migratieachtergrond.

Oordeel

Onwaar

Bron van de bewering

Op 24 juni 2018 verscheen een column van cultuurhistoricus René Cuperus op de website van de Volkskrant, een dag later in de krant. In het stuk citeert hij Stephen Smith, een Amerikaanse Afrika-expert die stelt dat Europa miljoenen Afrikanen moet integreren met andere waarden, tradities en gebruiken. Ook wel de ‘grote Europese uitdaging van de 21-ste eeuw’ genoemd.

Cuperus noemt het echter de ‘langzame zelfmoord van Europa’, omdat het volgens hem op lange termijn de Europese verzorgingsstaat en rechtstaat op het spel zet.

Verderop in de column reageert Cuperus op mensen die laagdunkend doen over de migratiecrisis in Europa, en de paniek maar overdreven vinden. Hij haalt de lezersbrief van Henk de Vries van 23 juni aan, waarin het volgende staat:

“Mijn politici hebben besloten vluchtelingen te weren want vol is vol (voorpagina, 22 juni). Wat is er gebeurd? We zijn niet armer geworden en het gaat ons goed. Populisme is de norm nu, en we bouwen hoge muren, ook al zijn ze niet van steen. Ik wil niet in een wit reservaat wonen, ik wil wereldburger zijn.”

Over de woonplaats van Henk de Vries, Amsterdam, zegt Cuperus vervolgens:

“Tja, ik kijk daar een slag anders naar. Amsterdam, de woonplaats van Henk de Vries, een wit reservaat? Meer dan 150 nationaliteiten en culturen en driekwart van de schoolkinderen heeft een migratie-achtergrond. Hoezo wit reservaat?”

Klopt het dat driekwart van de schoolkinderen in Amsterdam een migratieachtergrond heeft?

Waarom klopt dit niet?

Om te beginnen moeten we vaststellen wat ‘migratieachtergrond’ inhoudt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek zegt het volgende:

“Bij het afbakenen van personen met een migratieachtergrond staat het geboorteland van de ouders centraal. Bij personen met een Nederlandse achtergrond zijn beide ouders in Nederland geboren. Bij personen met een migratieachtergrond is ten minste één ouder in het buitenland geboren.”

Het CBS maakt verder onderscheid tussen mensen met een westerse en een niet-westerse achtergrond:

“Een persoon heeft een westerse achtergrond als hij, zij of één van de ouders in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika of Oceanië is geboren. Ook Indonesië en Japan worden tot de westerse landen gerekend. Als een persoon of één van de ouders in een ander land is geboren, heeft deze persoon volgens de definitie van CBS een niet-westerse migratieachtergrond”

Leerlingen in Amsterdam

De gemeente Amsterdam laat weten in 2017 onderzoek te hebben gedaan naar diversiteit in zowel het basis– als voortgezet onderwijs. Dit zijn de meest actuele cijfers.

In het basisonderwijs had in het schooljaar 2016/2017 47 procent van de leerlingen een niet-westerse migratieachtergrond, en 13 procent een westerse. In het voortgezet onderwijs was de verdeling in dat schooljaar bijna hetzelfde: respectievelijk 49 en 11 procent.

Dat betekent dat zowel in het basisonderwijs als op middelbare scholen, 60 procent van de leerlingen een migratieachtergrond heeft.

Conclusie

Als we uitgaan van de laatste onderzoeken die zijn uitgevoerd door de gemeente Amsterdam, heeft zowel 60 procent van de scholieren in het basis- als in het voortgezet onderwijs een migratieachtergrond. Op basis van die informatie beschouwen wij de claim van columnist René Cuperus als onwaar.

Bronnen

fiorellaopromolla

Fiorella Opromolla

Redacteur van Nieuwscheckers 2018-2019.
Profiel-pagina