Let op: Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier over onze werkwijze.

Bewering

In de afgelopen 13 jaar dat de VVD regeerde, zijn er bijna 3 miljoen mensen naar Nederland gekomen en is het migratiesaldo opgelopen naar bijna 1 miljoen.

Oordeel

Waar

Bron van de bewering

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen richtte Thierry Baudet zijn pijlen op het migratiebeleid van de VVD. De voorman van Forum voor Democratie gooide VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans voor de voeten dat de grootste regeringspartij te weinig heeft gedaan om het aantal immigranten te beperken:

“Als je in dertien jaar tijd bijna 3 miljoen mensen naar je land laat komen, met een netto migratiesaldo van bijna 1 miljoen, dan haal je je al die problemen op de hals.”

NRC schreef erover en concludeerde dat Baudet het met zijn 3 miljoen bij het verkeerde eind had:

“Dat klopt niet.Tussen 2010 en 2019 groeide de Nederlandse bevolking met 800.000 mensen, waarvan meer dan de helft bestaat uit migranten.”

Gek genoeg vermeldt NRC niet wat er niet klopt aan de 3 miljoen die Baudet noemt en wat dan wel het juiste aantal is. Ook vreemd is dat NRC cijfers gebruikt over de periode 2010-2019, en dus de laatste jaren niet meeneemt.

Waarom dit waar is

Op 14 oktober 2010 begon de regeerperiode van Mark Rutte, als premier namens de VVD. Omdat dit aan het einde van het jaar is, nemen we de cijfers vanaf 2011. In onderstaand staafdiagram is het aantal mensen dat uit het buitenland naar Nederland is gekomen, per jaar weergegeven. Hierbij gaat het om mensen die hier komen om te werken, een studie te volgen of asiel aan te vragen. Ook gezinshereniging is een belangrijk motief om naar Nederland te komen.

Het totaal aantal immigranten komt inderdaad uit op bijna 3 miljoen mensen.

Bron: datawrapper.dwcdn.net

Dat wil niet zeggen dat deze 3 miljoen migranten zich permanent in Nederland hebben gevestigd. Sommigen blijven een beperkte tijd in Nederland, bijvoorbeeld om een studie te volgen of te werken of omdat hun asielverzoek wordt afgewezen.

Het CBS becijferde hoeveel procent van de immigranten Nederland na verloop van tijd weer verlaten. Van de mensen die in de periode 2007-2012 vanuit andere EU-landen of EFTA-landen (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland) naar Nederland kwamen, was meer dan de helft binnen drie jaar weer vertrokken. Na tien jaar was dat opgelopen naar bijna driekwart.

Mensen die uit andere landen dan de EU of EFTA komen, vertrekken wat minder. Ruim een derde woont na drie jaar niet meer in Nederland, en na tien jaar is bijna zestig procent weer vertrokken.

Bron: datawrapper.dwcdn.net

Van de mensen die voor studie of werk naar Nederland komen, vertrekken de meesten weer. Zeventig tot tachtig procent van deze groepen hebben binnen tien jaar Nederland weer verlaten.

Ook zijn er Nederlanders die emigreren.

De mensen die naar Nederland komen (immigratie) minus de mensen die vertrekken (emigratie) is het migratiesaldo. Volgens Baudet komt dat uit op bijna 1 miljoen voor de periode dat de VVD regeert. Onderstaande grafiek laat zien dat dit klopt. Ook is te zien dat het migratiesaldo groeit (de balken worden steeds hoger).

Bron: datawrapper.dwcdn.net

Conclusie

Het klopt dat in de afgelopen dertien jaar dat de VVD regeerde, bijna drie miljoen migranten naar Nederland zijn gekomen, zoals Baudet beweerde tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Ook klopt het dat het migratiesaldo in deze periode bijna 1 miljoen is.

4nD_eLqn_400x400

Alexander Pleijter

Coördinator Nieuwscheckers

Alexander Pleijter is coördinator van Nieuwscheckers. Hij werkt als universitair docent voor de opleiding Journalistiek & Nieuwe …
Profiel-pagina