Let op: Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier over onze werkwijze.

Bewering

AA drink bevat per halve liter achttien suikerklontjes

Oordeel

Onwaar

Bron van de bewering

Het AD gaat in een achtergrondartikel in op nut en noodzaak van het eten van extra eiwit, een trend waar voedselproducenten en supermarkten de laatste jaren duidelijk op inspelen. Een van de deskundigen die aan het woord komen, waarschuwt dat teveel eiwit wordt omgezet in vet. Jezelf volgieten met proteïne-shakes heeft daarmee net zoveel nut als overmatig sportdrankjes drinken. Je krijg zo helemaal geen wasbord, maar een vetschort.

Maria Hopman, hoogleraar Integratieve Fysiologie aan de Radboud Universiteit, zegt daarover: “AA drink bevat per 500 milliliter maar liefst achttien klontjes suiker. Maar de meeste sporters willen liever afvallen. Het teveel aan suiker wordt in je lichaam opgeslagen als vet.”

AA Drink figureert vaker in artikelen over gesuikerde dranken, en niet in positieve zin. Het is vaak het ultieme toonbeeld van (te) zoet. Bijvoorbeeld in Metro waar AA 12 klontjes krijgt toegeschreven, of in voorlichtingsmateriaal van GGD Zaanstreek-Waterland, waar een flesje AA 16,5 klontjes bevat. Terwijl diverse bronnen het erover eens zijn dat AA tot de zoetste sportdranken behoort, lopen de klontjesschattingen opvallend uiteen: 12, 16 en 18.

Waarom is dit onwaar

Om te beginnen is het logisch om te kijken hoeveel suiker er in AA zit. In de bovenstaande artikelen wordt met AA – impliciet of expliciet – altijd AA High Energy bedoeld, de meest suikerrijke oranje variant. Volgens opgave van de fabrikant bevat deze sportdrank 9,5 gram suiker per 100 milliliter. Andere AA varianten bevatten minder, tussen de 6 en 8 gram, en er is zelfs een suikerloze AA met zoetstoffen.

Wie met het suikergehalte – 9,5 gram per 100 milliliter – wil berekenen hoeveel suikerklontjes er in een flesje AA zit, loopt tegen twee vraagtekens aan: hoe groot is een ‘flesje’ en hoe zwaar is een suikerklont? Om te beginnen is AA High Energy in twee volumes verkrijgbaar: 330 en 500 milliliter. En wie online zoekt naar het gewicht van de suikerklont komt getallen tegen om en nabij de vier gram, met een enkele uitschieter naar 5 gram. Wikipedia verwijst naar het assortiment van Van Gilse waar de ‘originele’ suikerklont 4,4 gram weegt.

In onderstaande tabel is met deze getallen het aantal klontjes uitgerekend om gevoel te krijgen hoe deze variabelen doorwerken in de klontjesschatting. Zo bekeken is het hoogst denkbare aantal virtuele suikerklontjes afgerond 12 stuks en gaat het om een ‘flesje’ van een halve liter. Wie 330 ml kiest, komt niet in de buurt van dit aantal, en de in sommige bronnen genoemde 16 of 18 klontjes zijn off the charts.

AA
Suiker Klontjes (4 g) Klontjes (4,4 g) Klontjes (5 g)
330 ml 31,25 g 7,81 7,10 6,25
500 ml 47,5 g 11,88 10,80 9,5

Oude receptuur

Het is op het eerste gezicht wonderlijk hoeveel hoger schattingen in de media uitkomen ten opzichte van deze berekening. Zijn er misschien oude gegevens in het spel, gebaseerd op een receptuur die inmiddels is aangepast? Veel snoep- en frisdrankfabrikanten zijn namelijk onder druk van de publieke opinie en convenanten begonnen suikergehaltes te verlagen.

Dat is ook bij AA High Energy het geval: met dank aan The Internet Archive leren we dat in 2012 deze sportdrank nog 15 gram suiker per 100 milliliter bevatte. Kortom: 75 gram suiker in een halve liter, wat neerkomt op 18,75 suikerklontjes van 4 gram. Daarmee is het verschil tussen de berekening en de hoge klontjesschatting in de media te verklaren uit het gebruik van oude en actuele suikergehaltes.

Eén ding is zo klaar als een klontje: doordat AA High Energy van 15 naar 9,5 gram per 100 milliliter is gegaan, is deze sportdrank inmiddels niet meer het zoete zwarte schaap. Reguliere cola bevat bijvoorbeeld 10,4 gram per 100 milliliter.

Conclusie

AA High Energie bevat een aardige hoeveelheid suiker, maar wel minder dan een aantal bronnen voorrekenen. Voor een fles van een halve liter komt dat neer op maximaal 12 klontjes van 4 gram. Een aantal jaar geleden bevatte deze sportdrank aanzienlijk meer suiker – omgerekend 18 klontjes – en die getallen zijn ondanks aanpassing van de receptuur blijkbaar nog niet verdwenen uit de publieke opinie.

arno van t hoog

Arno van 't Hoog

Factchecker Nieuwscheckers

Arno van ’t Hoog is wetenschapsjournalist en werkt als factchecker voor Nieuwscheckers. Als wetenschapsjournalist, gespecialiseerd in …
Profiel-pagina