Let op: Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier over onze werkwijze.

Bron van de bewering

Zoals in vrijwel alle grote steden in Nederland, is de woningnood in Utrecht hoog. De Utrechtse afdeling van BIJ1 licht in een reeks tweets haar plan toe om deze crisis aan te pakken, en noemt hierbij enkele cijfers om de ernst van het probleem te onderstrepen: “In de gemeente Utrecht zijn 2275 mensen dak- of thuisloos. Woningzoekende mensen moeten 10,3 jaar wachten totdat ze een sociale huurwoning krijgen.” En dat “terwijl er 4270 woningen al meer dan twaalf opeenvolgende maanden leeg staan”, aldus BIJ1. 

Bron: twitter.com

De feiten

Aantal daklozen in Utrecht

Er leven in Utrecht inderdaad 2275 mensen op straat, zo blijkt uit de Volksgezondheidsmonitor. Dit onderzoek brengt doorlopend de gezondheid van Utrechters in beeld. De recentste dakloosheidscijfers uit de monitor stammen uit 2020. Bij de telling is gekeken naar mensen die gebruikmaken van daklozenopvang, mensen die ondersteuning ontvangen vanuit het Stadsteam en mensen die bij de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente geregistreerd staan als dakloos.

Mensen zonder papieren en burgers uit andere EU-landen zijn niet meegeteld omdat zij officieel geen recht hebben op opvang in de regio Utrecht. Mogelijk ligt het cijfer dus nog hoger.

Wachttijd voor Utrechtse socialehuurwoningen

Ook de genoemde wachttijd voor socialehuurwoningen klopt. In de Utrecht Monitor, die een overzicht geeft van feiten en cijfers over de gemeente Utrecht, valt te lezen dat de wachttijd voor Utrechters iets is gedaald: van 10,6 jaar in 2019 naar 10,3 jaar in 2020.

Overigens komt uit ander, meer recent onderzoek van de NOS een langere wachttijd naar voren: 11,1 jaar. De NOS maakt hierbij nog een onderscheid tussen de gehele periode waarin iemand ingeschreven staat en de tijd waarin iemand actief op zoek is naar een huis. In het laatste geval gaat het in Utrecht gemiddeld om 6 jaar en 4 maanden ,volgens het onderzoek.

Aantal leegstande woningen in Utrecht

Tot slot zouden er volgens BIJ1 4270 woningen in Utrecht met een totale oppervlakte van 359.810 vierkante meter al meer dan twaalf opeenvolgende maanden leeg staan. Uit de Landelijke Monitor Leegstand 2021 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat dit aantal fors lager ligt: 1590 Utrechtse woningen die leeg stonden op 1 januari 2021 waren een jaar daarvoor ook onbewoond.

Het totale aantal leegstaande woningen in Utrecht bedroeg op deze datum wel 4270. Het CBS plaatst hier echter een kanttekening bij: ook recent opgeleverde nieuwbouwwoningen die op 1 januari nog niet bewoond waren, worden meegenomen in dit cijfer. Daardoor ontstaat er een vertekend beeld.

Conclusie

Het klopt dat in Utrecht 2275 mensen op straat leven. Het klopt ook dat mensen in Utrecht meer dan tien jaar moeten wachten op een socialehuurwoning. Maar het klopt niet dat 4270 woningen al meer dan een jaar leeg staan. Dat zijn er volgens de laatste cijfers 1590.

Deze factcheck is gemaakt in het kader van de factcheckmarathon die ANP, Pointer en Nieuwscheckers doen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022

asterdieleman

Aster Dieleman

Redacteur voor ANP.
Profiel-pagina