Let op: Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier over onze werkwijze.

Bewering

95 procent van de plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag is man.

Oordeel

Waar

Bron van de bewering

In het artikel ‘Man, man, man. Waarom de meerderheid van de #MeToo daders man is’ interviewt de Volkskrant vijf verschillende experts: een antropoloog, een evolutionair psycholoog, een seksuoloog, een forensisch psycholoog en een filosoof. Elk geeft zijn of haar visie op het #MeToo-debat en waarom het merendeel van de daders mannelijk is. In het artikel wordt geclaimd dat 95 procent van de plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag man is.

Het artikel haalt dit percentage twee keer aan; de eerste keer in de lopende tekst, de tweede keer  bij monde van forensisch psycholoog Wineke Smid. In beide gevallen wordt er geen bron of onderzoek bij vermeld.

Waarom klopt dit?

Desgevraagd verwijst Smid naar een artikel van Franca Cortoni en collega’s uit 2010, die op hun beurt refereren aan twee artikelen van dezelfde auteurs uit 2005 en 2009. Hieruit blijkt dat vrouwen gemiddeld 4,6 procent van alle daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag vormen. Dit onderzoek focust zich op het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland.

Psycholoog en onderzoeker Stans de Haas komt in 2012 op basis van Nederlandse gegevens tot soortgelijke resultaten. In een tabel over slachtoffers en daders onderscheidt hij twee slachtoffer-categorieën: mensen die voor of na hun zestiende levensjaar voor het laatst slachtoffer waren van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Uit deze tabel valt af te leiden dat mannen in drie van de vier categorieën inderdaad de meerderheid van de plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag vormen. Alleen bij mannen of jongens die na hun zestiende levensjaar voor het laatst slachtoffer waren, waren in het grootste deel van de gevallen een of meerdere vrouwen de plegers. Deze groep is wel meteen de kleinste van de vier, met ‘slechts’ 68 mannen.

Bij vrouwelijke slachtoffers is in nagenoeg honderd procent van de gevallen het vergrijp gepleegd door een of meerdere mannen. Bij vrouwen die na hun zestiende slachtoffer werden is dit 98,2 procent en bij vrouwen die voor hun zestiende voor het laatst slachtoffer waren zelfs 99 procent. Gemiddeld over alle categorieën is in 89,3 procent van de gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag minimaal één man betrokken als pleger.

Conclusie

Schattingen van het percentage mannelijke daders van seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag varieert van 89 tot 99 procent. Dat is onder meer afhankelijk van de gehanteerde definities. Wat duidelijk wordt, is dat de verhouding tussen mannen en vrouwen erg ongelijk is: mannen zijn veruit in de meerderheid als het aankomt op het plegen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Bronnen

Placeholder-female-2x

Bademba Barie

Masterstudent Journalistiek en Nieuwe Media (2018/2019)

Profiel-pagina