Let op: Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier over onze werkwijze.

Bewering

De Australische overheid maakt het wettelijk verplicht je te identificeren voordat je sociale media mag gebruiken.

Oordeel

Onwaar.

Bron van de bewering

In december 2022 gaat een video rond op Twitter van een nieuwsbericht van 9 News, een Australisch nieuwsmedium. De Australische overheid zou van inwoners vragen zich te identificeren voordat ze gebruik mogen maken van sociale media zoals Facebook en Twitter. De overheid zou dit doen om online criminaliteit tegen te gaan. Soortgelijke beweringen zien we hier en hier. De tweets lijken afgeleid en min of meer woordelijke vertalingen van een Engelstalige tweet die de video weer van een ander account heeft overgenomen.

Australië social media wetgeving 1
Bron: Twitter.

Waarom is dit onwaar?

We kunnen beginnen met zoeken naar dit nieuwsbericht op socialemediakanalen van 9 News. Op Twitter komen we het officiële Twitterkanaal van 9 News tegen. Met een advanced search op Twitter kunnen we zoeken naar tweets van 9 News die over dit nieuwsbericht gaan door termen in te voeren die in de video voorkomen, in dit geval “social media abuse”. Met deze zoektermen komen we een tweet van 1 april 2021 tegen met daarin dezelfde video. Het nieuwsbericht is dus al vrij oud.

Australië social media wetgeving 2
De video die we tegenkomen als we zoeken naar tweets van 9 News met zoektermen uit de video die we onderzoeken.

Zoals in het bijschrift van de video te zien is, zou de Australische overheid dergelijke maatregelen overwegen. Ten tijde van het nieuwsbericht zou er dus nog geen wetgeving zijn die Australiërs ertoe verplichtte zich te identificeren voordat ze sociale media mogen gebruiken. 

Als we zoeken naar andere nieuwsberichten rond 1 april 2021 over dit onderwerp, komen we een artikel van Gizmodo van 2 april 2021 tegen. Volgens Gizmodo was een verplichting tot identificatie om sociale media te gebruiken slechts een voorstel uit een parlementair onderzoek dat zich boog over uiteenlopende kwesties aangaande “family, domestic and sexual violence”. Online mishandeling (denk aan zaken als laster en wraakporno) was een van de onderwerpen die in dat rapport aan bod kwamen, waaruit voortvloeide dat online identificatie een manier was om zulke mishandeling te bestrijden. 

Volgens een factcheck van Snopes is dit voorstel uiteindelijk niet opgenomen in latere Australische wetgeving. In de databank van Australische wetgeving vond Snopes dergelijke wetgeving niet. Een wettelijke verplichting tot identificatie om sociale media te mogen gebruiken bestaat vooralsnog dus niet in Australië.

Sociaal kredietsysteem

Volgens de tweets zou Australië ook een sociaal kredietsysteem in werking brengen. Dit lijkt afgeleid van een frase in het voorstel dat het heeft over “100 punten van identificatie”. Dit slaat echter niet op een sociaal kredietsysteem zoals dat bijvoorbeeld in de Volksrepubliek China is opgezet. Het gaat hier over een puntensysteem om aan te tonen dat jij daadwerkelijk de persoon in kwestie bent om online overheidszaken te kunnen regelen. Zo is een rijbewijs 60 punten waard en een paspoort 50. Het gaat hier dus niet om punten die worden toegekend afhankelijk van of je je al dan niet sociaal wenselijk gedraagt, zoals het beeld bestaat over hoe sociale kredietsystemen werken.

Conclusie

Hoewel een parlementair onderzoek met het voorstel kwam om identificatie verplicht te maken om sociale media te kunnen gebruiken in 2021, is dit nooit van de grond gekomen. Een dergelijke wettelijke verplichting bestaat nog steeds niet in Australië.

Placeholder-female-2x

Leon Pauw

Leon Pauw is factchecker voor Nieuwscheckers.
Profiel-pagina