De Universiteit van Utrecht denkt NIET na over aparte ingangen voor vrouwen en mannen
6 februari 2019 |
Alexander Pleijter
Coördinator van Nieuwscheckers. Universitair docent aan de Universiteit Leiden.
Foto: M.M. Minderhoud (CC BY-SA 4.0).

Bewering

oordeel:

6 februari 2019 |
Alexander Pleijter
Coördinator van Nieuwscheckers. Universitair docent aan de Universiteit Leiden.