Daniël Osseweijer, nummer twee op de FVD-kandidatenlijst voor Drenthe (en nummer 14 op die voor Groningen), maakt er op Twitter geen geheim dat hij een fervent complotaanhanger is.

Screenshot 2023-03-12 at 09.36.58
Screenshot Twitter

In 2021 kwam Osseweijer in opspraak door de opvallende frequentie waarmee hij op Twitter accounts van antisemitische complotdenkers promootte (Dagblad van het Noorden, 27 nov. 2021: ‘Forum geeft extreme volgers podium’). Osseweijer reageerde destijds: ‘Moet ik de moraalridder zijn die alles dubbelcheckt? Ik vind dat ik onmogelijk kan kijken naar alles wat de mensen die ik retweet nog meer zeggen.’ Ook nam hij afstand van antisemitisme:  ’Maar al die labeltjes als extreemrechts en antisemitisch vind ik pijnlijk. Daar wil ik verre van blijven. Ik kom uit een PvdA-nest en ben op heel veel vlakken heel sociaal.’ 

Communisme als Joods complot

Dit is moeilijk te rijmen met de hoeveelheid antisemitische accounts die Osseweijer retweet, een voorkeur waarmee FVD-politici zich bovendien onderscheiden van politici van andere partijen. Tot eind vorig jaar beperkte Osseweijer zich tot het retweeten van antisemitische accounts (niet van hun antisemitische boodschappen), maar op 15 november postte hij zelf twee antisemitische berichten, waarin het communisme wordt voorgesteld als een Joodse samenzwering en op 19 januari prees hij een complotboek aan over Joodse bankiers. Ook moedigde hij zijn aanhang aan het account te volgen van een vrouw die Jodenhaat verspreidt en bijeenkomsten organiseerde die Osseweijer bijwoonde.

In november vroeg Osseweijer zich hardop af waar ‘het communisme/bolsjewisme eigenlijk haar oorsprong’ vindt (gearchiveerde versie). De meeste lezers zullen denken aan Karl Marx en aan Rusland, maar het gaat hier kennelijk om een andere, verborgen waarheid. Osseweijer: ‘Hint: zoek op de moord(enaars) Tsaar Nicholaas II en zijn familie’. 

Screenshot 2023-03-12 at 09.40.40
Screenshot Twitter

Een andere twitteraar oppert: ‘oa karl marx zat diep in de occulte wereld’. Dat is niet het antwoord dat Osseweijer in gedachten had, want die reageert met: ‘Mordechai’, gevolgd door een link naar het trefwoord ‘Karl Marx’ in Metapedia (gearchiveerde versie). Metapedia is een extreem-rechtse, antisemitische tegenhanger van Wikipedia. Het artikel ‘Joden’ in de Nederlandstalige Metapedia begint met de woorden: ‘Joden zijn leden van een parasitaire raciaal-religieuze gemeenschap die andere landen infiltreren en daar de macht proberen te grijpen door controle over banken, de media en de politiek te krijgen. Zij maken daarbij veelvuldig gebruik van Joodse ideologieën zoals het Socialisme, Freudianisme en het Communisme.’

Het Metapedia-artikel over Marx waar Osseweijer naar linkt, begint zo: ‘Karl Heinrich Marx (5 May 1818 – 14 March 1883) was the founder of Marxism. He was born to a Jewish family of rabbis in Trier, Prussia. The original family name was Mordechai. Through his mother, Marx was distantly related to the Rothschilds.’

Osseweijer stelt in deze twee tweets het communisme dus voor als een project van Joodse origine, een complottheorie die bekend staat als het judeo-bolsjewisme. 

Joodse bankiers

Op 19 januari maakte Osseweijer op Twitter (gearchiveerd) reclame voor A History of Central Banking and the Enslavement of Mankind (2014) door de Zuid-Afrikaanse ex-bankier, antisemiet en Holocaust-ontkenner Stephen Mitford Goodson (1948-2018). Osseweijer post een foto van het omslag van ‘dit heldere boekje over central banking #banksters’.

Screenshot 2023-01-24 at 21.20.46
Screenshot Twitter

Op de eerste pagina van dit boek staat een citaat van de fascistische en antisemitische dichter Ezra Pound (1885-1972), die beweert dat de Amerikaanse en Westerse geschiedenis van de afgelopen tweeduizend jaar niet te begrijpen is zonder kennis van woeker en Joden. Ook de rest van het boek staat vol niet te missen antisemitisme, waaronder het verhaal over de moord op de Russische tsarenfamilie in 1917. Die moordpartij zou de ‘Talmoedische wraak’ zijn van de Rothschilds omdat Tsaar Alexander I zich in het begin van de negentiende eeuw tegen hen had verzet.

Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding Eddo Verdoner, om commentaar gevraagd: “Het boek van Goodson is een geschrift dat eeuwenoude antisemitische complottheorieën bevat. Een podium geven aan dit soort boeken is levensgevaarlijk. Dat heeft de geschiedenis ons meermaals bewezen.”

Bloedsprookje

Het door Osseweijer bejubelde ‘heldere boekje’ van Goodson presenteert ook de bewering dat Joden kinderen slachten voor rituele doeleinden als de waarheid. Deze antisemitische complottheorie is in de socialemedia-omgeving van Osseweijer verrassend vitaal. De beschuldiging dat Joden kinderen kidnappen en offeren is ook te vinden bij een van Osseweijers favoriete twitteraars. 

Deze propageert op Twitter de oude valse beschuldiging dat Joden kinderen offeren (het ‘bloedsprookje’). Op 2 mei 2021 postte zij op Twitter een fake telefoongesprek in combinatie met een valse portretfoto. In het telefoongesprek ‘bekent’ iemand die ‘Rabbi Finkelstein’ wordt genoemd dat Joden kinderen slachten. Hun bloed wordt verwerkt in matzeballen en hun vlees in hamburgers van McDonald’s.  

De video is een bekende neonazistische hoax, die al eerder op Nederlandstalig Twitter verscheen via een ander account dat Osseweijer regelmatig heeft geretweet

screenshot6 (1)
Screenshot Twitter

Als iemand haar hierop beticht van antisemitisme, benadrukt ze dat ze de beweringen over kinderoffers en kannibalisme echt gelooft: 

screenshot2 (1)
Screenshot Twitter

Osseweijer beval deze Twitteraarster warm aan bij zijn aanhang: ‘Deze dame hoort minstens het dubbele aantal volgers te hebben.’ 

screenshot4 (1)
Screenshot Twitter

Verspreiding antisemitische mythes neemt toe

De verhalen over samenzwerende bankiers en bloedoffers zijn voor de Amsterdamse hoogleraar Joodse Studies Bart Wallet maar al te bekend: “Antisemitisme is een repertoire van anti-joodse mythes, stereotypes, verhalen en iconografieën, die in de loop van eeuwen is opgebouwd. Daarin zitten ideeën als dat joden niet-joodse kinderen kidnappen, doden en hun bloed voor matzes gebruiken, dat joodse bankiers een wereldwijd complot vormen om de macht over te nemen en dat joden achter alle grote revoluties en oorlogen zitten.”

Het is niet iets van het verleden, benadrukt Wallet. Integendeel: “Deze ideeën zijn nooit weggeweest, ook niet in de Nederlandse samenleving, maar de verspreiding ervan neemt de afgelopen jaren sterk toe. Er is een heel circuit, met name via sociale media en op internet, met alternatieve waarheden, waarin dergelijke anti-joodse ideeën worden gerecycled. Uit de tweets wordt duidelijk dat de heer Osseweijer daarmee vertrouwd is en publicaties die deze duiding van de wereldgeschiedenis voorstaan in zijn achterban verspreidt.”

Daniël Osseweijer en FVD wilden niet reageren.

peter-burger

Peter Burger

Coördinator Nieuwscheckers

Peter Burger is coördinator van Nieuwscheckers. Hij doet onderzoek naar journalistiek, nepnieuws, broodje-aapverhalen en andere folklore. …
Profiel-pagina