1. Kleine onjuistheden en slordigheden (zoals grammaticale en typefouten) herstelt Nieuwscheckers zonder vermelding.

2. Substantiële fouten en informatie die leidt tot nieuwe inzichten, corrigeert Nieuwscheckers met expliciete vermelding.  Dit varieert van kleine feitelijke fouten (zoals jaartallen en verkeerd geschreven namen) tot elementaire fouten (zoals persoonsverwisselingen of onjuiste cijfers).

3. De grens tussen kleine onjuistheden en substantiële fouten bepaalt Nieuwscheckers naar eigen inzicht.

4. De correctievermelding van substantiële fouten of informatie die leidt tot nieuwe inzichten, vermeldt Nieuwscheckers in de tekst van het betreffende bericht of in een update onderaan het betreffende bericht. Elementaire correcties maakt Nieuwscheckers ook bekend via de sociale media waarop het oorspronkelijke bericht is gedeeld. 

5. Blijken substantiële fouten of onjuiste informatie in een op sociale media gedeeld bericht van Nieuwscheckers te staan, dan kan Nieuwscheckers ervoor kiezen dit bericht te verwijderen. Nieuwscheckers maakt dan melding van de reden voor verwijding van dat bericht.

Voor commentaar en vragen kun je contact opnemen met de coördinatoren: Alexander Pleijter en Peter Burger.