Nieuwscheckers maakt deel uit van de opleiding Journalistiek en Nieuwe Media van de Universiteit Leiden. Een deel van de gepubliceerde factchecks van Nieuwscheckers is uitgevoerd door studenten. In eerste aanleg wordt Nieuwscheckers dan ook gefinancierd uit het gangbare onderwijsbudget van de Universiteit Leiden. 

Redactionele beslissingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de coördinatoren. Zij doen dat onafhankelijk en autonoom. De Universiteit Leiden heeft geen invloed op redactionele beslissingen.

Incidentele inkomsten

Nieuwscheckers is voortdurend op zoek naar inkomstenbronnen. Daarvoor zoeken we samenwerkingen en doen we aanvragen bij fondsen. Hieronder volgt een overzicht van de financiering die we de afgelopen jaren op projectmatige basis ontvingen. Voor al onze financieringsbronnen geldt dat we nooit toestaan dat zij zich inhoudelijk bemoeien met de selectie, uitvoering of publicatie van onze factchecks en andere artikelen. 

Oktober 2021 tot april 2024: Nieuwscheckers maakt onderdeel uit van het BENEDMO-project, een consortium van Vlaamse en Nederlandse organisaties die zich bezighouden met desinformatie en factchecken. Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie onder overeenkomstnummer: INEA/CEF/ICT/A2020/2381738. Nieuwscheckers ontvangt voor dit project een bedrag van €280.875. Dit geld wordt onder andere gebruikt voor het opzetten van een netwerk van desinformatie-experts, het organiseren van trainingen, het doen van factchecks en het ondersteunen van onderzoek.

Juni 2022 tot juli 2023: Nieuwscheckers ontvangt € 217.800 uit het Familie Oomen Fonds, opgericht door Chris Oomen – voormalig topman van zorgverzekeraar DSW en eigenaar van persbureau ANP.

2020 Nieuwscheckers ontving eenmalig een bedrag van 1.250 $ voor bijdragen aan de Corona Virus Facts Alliance, een database van factchecks over Covid-19, georganiseerd door Poynter.

December 2018 tot maart 2020: Nieuwscheckers werkte samen met freelance journalist Jan Jagers en de universiteiten van Antwerpen en Leuven aan een tool voor geautomatiseerde claimdetectie: Factrank. Het project ontving een subsidie van €39.869 van het Vlaams Journalistiek Fonds (VJF).

2019: Nieuwscheckers ontving van de Universiteit Leiden eenmalig extra financiering van €20.000.

April 2019 tot juni 2019: Van het Leids Mediafonds ontvingen Nieuwscheckers en het Leids Dagblad in het najaar van 2018 een budget van €7.500 om de beweringen van lokale politici te controleren tijdens gemeenteraadsvergaderingen in Leiden.

Mei 2019: Begin 2019 zette Nieuwscheckers een crowdfundingactie op om beweringen van politici te checken tijdens campagne voor de Europese parlementaire verkiezingen van mei 2019. Dat leverde een bedrag op van €12.460.

Mei 2019: Nieuwscheckers ontving €4.000 van NU.nl, voor de doorplaatsing van factchecks over de Europese verkiezingen op NU.nl.

Maart 2017 tot februari 2018: Nieuwscheckers ontvangt financiële vergoeding van Facebook voor het factchecken van berichten die Facebook-gebruikers meldden ter controle op juistheid.

Voor commentaar en vragen kun je contact opnemen met de coördinatoren: Alexander Pleijter en Peter Burger.