Ben je als kind eigenwijs, koppig en ga je graag tegen de stroom in? Dan krijg je later een betere baan en heb je meer geld op je bankrekening. Volgens Harper’s Bazaar is er een verband tussen rebels gedrag in de kindertijd en succes op de werkvloer in het latere leven. Maar rebelsheid alleen is geen garantie voor succes. 

Let op: Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier over onze werkwijze.

Bewering

Hoe rebelser als kind, hoe hoger je salaris nu.

Oordeel: deels onwaar

Bron van de bewering

Harper’s Bazaar plaatste op 5 september 2019 een artikel met de kop: “Als je deze eigenschap als kind had, ben je nu succesvoller.” Naar aanleiding van een in 2015 verschenen onderzoek uit het wetenschappelijke tijdschrift Developmental Psychology schrijft het modeblad dat mensen die als kind rebels waren nu meer verdienen. Andere mediakanalen zoals Time, Independent en The Daily Mail publiceerden soortgelijke verhalen.

Wat klopt er wel en wat niet?

“Dreef jij als kind je ouders tot waanzin? Omdat je koppig en eigenwijs was en regelmatig de regels naar je eigen hand zette? Dan zijn ze waarschijnlijk nu heel blij met je, want het zijn juist de koppige kinderen die later heel succesvol worden.”

Zo vatte Harper’s Bazaar-redacteur Yasmine Esser het onderzoek samen waarop de claim is gebaseerd is. In dit onderzoek wordt het gedrag van 700 Luxemburgse kinderen van 12 jaar geanalyseerd. Veertig jaar later, op hun 52e, werden deze mensen opnieuw gemonitord, maar dit keer op hoe “succesvol” ze waren geworden. Met “succes” bedoelt men in dit geval de hoogte van het inkomen.

Een van de opvallende uitkomsten van dit onderzoek is dat kinderen die regels breken en tegen de autoriteit van hun ouders ingaan, later inderdaad een hoger inkomen hebben. Dit geldt echter alleen als de kinderen een hoog IQ hebben, een hoog opleidingsniveau, en ouders met een goede sociaal-economische situatie. Ben je wel “rebels”, maar heb je niet het gewenste opleidingsniveau of groeide je op in een arm gezin? Dan heeft een rebels karakter aanzienlijk minder invloed op je uiteindelijke “succes”. Volgens dit onderzoek is ijver de belangrijkste karaktereigenschap voor een succesvolle carrière.

Er is vaker onderzoek gedaan naar de invloed van karaktereigenschappen op het latere werkleven. Onderzoek van University College London en de Norwegian Business School in Oslo, waarin de invloed van karaktereigenschappen op carrièresucces 17 jaar na de eerste meting op 33-jarige leeftijd wordt bestudeerd, wijst ook uit dat persoonlijkheid invloed heeft op je latere inkomen. Maar ook dit onderzoek onderstreept dat de invloed van afkomst, educatie en intelligentie groter is.

“Mensen die initiatief nemen en openstaan voor nieuwe avonturen, komen vaak verder.” 

Dr. Jiska Peper

Dr. Jiska Peper is gespecialiseerd in Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie aan de Universiteit Leiden. Zij bevestigt dat rebels gedrag in je kindertijd een positieve uitwerking kan hebben op je latere loopbaan. “Het uitproberen van nieuwe dingen is van essentieel belang, want als kind moet je je omgeving gaan ontdekken. Dat leert je veel over hoe de wereld en hoe mensen in elkaar zitten. Mensen die initiatief nemen en openstaan voor nieuwe avonturen, komen vaak verder.”

Sociale en culturele factoren kunnen invloed hebben op hoe gedrag gestimuleerd en geaccepteerd wordt. Het feit dat de onderzochte groep louter uit Luxemburgers bestaat, is dus een beperkende factor. Peper: “Luxemburg is een klein en welvarend land met een hoge levensstandaard, dus wat geldt voor mensen in Luxemburg, geldt niet per se voor mensen in andere, minder bevoordeelde delen van de wereld.”
Bovendien gaat het in dit artikel om een generatie van veertig jaar geleden, dus deze uitkomst hoeft niet per definitie hetzelfde te zijn voor oudere of juist jongere generaties.

Conclusie

Rebelse kinderen in welvarende landen als Luxemburg zijn later succesvoller mits zij hun IQ, hun opleidingsniveau en hun gezinssituatie thuis ook mee hebben. Er is meer nodig dan alleen een rebels karakter om het te maken op de werkvloer en de onderzochte groep in dit onderzoek is niet representatief voor mensen over de hele wereld. Het artikel in Harper’s Bazaar is dus deels onwaar.

Naar aanleiding van deze factcheck heeft Harper’s Bazaar het artikel meteen offline gehaald totdat de nodige aanpassingen zijn doorgevoerd. 

Bronnen

Placeholder-female-2x

Yvet Maassen

Masterstudent Journalistiek en Nieuwe Media (2019-2020)

Profiel-pagina
Placeholder-female-2x

Charlotte Povel

Masterstudent Journalistiek en Nieuwe Media (2019-2020)

Profiel-pagina