Let op: Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier over onze werkwijze.

Bewering

De beste seks heb je op je 46e.

Oordeel

Onwaar

Bron van de bewering

Online platform Happify vroeg vijftig- en zestig-jarigen naar het moment waarop zij de beste seks van hun leven hadden: op hun 46e. In hetzelfde artikel noemt Happify echter ook een enquête waarin vrouwen antwoordden dat het de seks het fijnst was op hun 26e en mannen op hun 32e. In de verantwoording haalt Happify een mix aan van wetenschappelijke studies en minder betrouwbare bronnen als magazine Women’s Health en het condoommerk Durex.

Vijf jaar geleden schreven Nu.nl en de Daily Mail al over een Brits onderzoek van online retailer van seksartikelen Lovehoney, waaruit zou blijken dat vrouwen op 28-jarige leeftijd hun seksleven als het beste ervaren. Bij mannen was dat op hun 33e. Seksexpert Tracy Cox wierp toentertijd in de Daily Mail al tegen dat seks op latere leeftijd juist beter wordt, zeker nadat je je partner van top tot teen hebt leren kennen.

Kortom: veel verschillende antwoorden, maar wat is de waarheid?

Waarom klopt dit niet?

We zochten contact met Happify, de bron van het artikel in Women’s Health. Happify heeft geen eigen onderzoek gedaan, maar baseert zich op bestaande bronnen. Women’s Health wekt echter de suggestie dat Happify zelf de respondenten heeft ondervraagd. Uit de mailwisseling met Happify blijkt dat men daar geen inhoudelijke kennis claimt van de onderzoeken: hoe die studies zijn verlopen kan Happify niet beantwoorden, daarvoor werden we verwezen naar de onderzoekers van de gebruikte bronnen.

Het onderzoek waar Happify zich op baseert voor gegevens over de leeftijd waarop mensen het meest tevreden zijn over hun seksleven, komt van Lovehoney, de online retailer van seksartikelen waar ook Nu.nl en Daily Mail al naar verwezen in 2012. Lovehoney heeft een online enquête gehouden onder bezoekers van de eigen website. In ruil voor hun medewerking maakten de respondenten kans op nieuwe seksspeeltjes, die Lovehoney overigens in de enquête aanraadde voor succes in bed. Dat zij Lovehoney deelnemers niet zelf selecteerde en tijdens de enquête reclame maakten voor seksspeeltjes van het bedrijf, maakt de gegevens onbetrouwbaar.

Het is opvallend dat alle artikelen dezelfde bron gebruiken, maar andere conclusies trekken. Hoe kan dit? Lovehoney haalt in het onderzoek meerdere theorieën aan over het hebben van goede seks en noemt dus ook verschillende mogelijkheden voor de leeftijd waarop mensen hun seksleven het beste vinden. De artikelen focussen ieder op een ander aspect van het onderzoek en trekken daardoor ook andere conclusies.

Het woord aan de seksuologen
Het Kinsey Instituut, een onderzoekscentrum voor seks, gender en reproductie verbonden aan de Universiteit van Indiana, liet Nieuwscheckers in een mailwisseling weten dat ondanks eerdere onderzoeken naar het verband tussen leeftijd en seks, dit zo’n subjectief onderwerp is dat het niet meetbaar is. Ieder onderzoek zou volgens het Kinsey Instituut een andere uitkomst hebben.

Het is dan ook niet verrassend dat de wetenschap het over de tevredenheid in bed allesbehalve eens is. Waar het ene onderzoek stelt dat vrouwen contenter zijn als ze ouder worden, is volgens het andere weer sprake van het tegenovergestelde.

De discussie hierover loopt al een tijdje. In 2002 bleek uit Canadees-Amerikaans onderzoek al dat er niet een specifieke leeftijd is waarop de seks als beste wordt ervaren.

Deze onderzoekers concludeerden dat uit anonieme enquêtes onder ruim 1400 vrouwen en 700 mannen tussen de 18 en 54 jaar. De ondervraagde groep bestond uit studenten, gehuwden en alleenstaanden. De respondenten werd gevraagd hun seksuele activiteit en behoefte in te schalen. De resultaten waren dat de seks bij vrouwen tussen 30 en 34 jaar het beste zou zijn, bij mannen tussen 25 en 29 jaar.

Het is niet ondenkbaar dat de onderzoeken van Happify en Lovehoney eenzelfde soort schatting hebben gedaan. De betrouwbaarheid van dit onderzoek is echter niet heel hoog vanwege het feit dat diverse factoren die invloed zouden kunnen hebben op het seksleven buiten beschouwing zijn gelaten. Neem de aanwezigheid van een vaste relatie, single zijn of sociale conventies.

De relatie tussen leeftijd en tevredenheid over seks is niet meetbaar, beaamt seksuologe Ingeborg Timmerman. Voor haar boek Zin in seks! deed zij onderzoek waaruit bleek dat mensen contenter zijn met hun seksleven naarmate de leeftijd vordert en zij langer bij hun partner zijn: ‘Mensen die jonger zijn, hebben meer moeite met het aangaan van een gelijkwaardig seksleven. Jonge vrouwen zijn vooral bezig met het pleasen van de man.’

De leeftijd van 46 jaar uit het artikel van Women’s Health vindt Timmerman niet vreemd klinken, maar is volgens haar niet te generaliseren. Gebaseerd op haar onderzoek zullen veel mensen zelfs op een nog veel latere leeftijd een beter seksleven hebben. Je hebt dan namelijk niet alleen je eigen lichaam, maar ook dat van je partner beter leren kennen. Daarnaast zijn ouderen vaak langer bij hun partner zijn dan jongere mensen.

Conclusie

We kunnen concluderen dat er geen vaste leeftijd gegeven kan worden voor het hebben van goede seks. De wetenschap kan je geen eenduidig antwoord geven op de vraag wanneer de seks zijn hoogtepunt bereikt.

Bronnen

Schmitt, D.P. et. al. (2002). Is there an early-30s peak in female sexual desire? Cross-sectional evidence from the United States and Canada. The Canadian Journal of Human Sexuality 14(1), 1-18.

Placeholder-female-2x

Boudewijn Kirch

Student master Journalistiek en Nieuwe Media, Universiteit Leiden (2017/2018)

Profiel-pagina
Placeholder-female-2x

Merel van Baal

Student master Journalistiek en Nieuwe Media, Universiteit Leiden (2017/2018)

Profiel-pagina