Steeds meer studenten willen bij bejaarden wonen, signaleert NOS op 3. Maar die trend bestaat nog helemaal niet, blijkt uit onderzoek door Nieuwscheckers. Slechts bij drie van de zes verzorgingstehuizen die NOS op 3 noemt, worden studenten geplaatst of zijn hier zelfs alleen maar plannen voor. Daarnaast laat de NOS bronnen aan het woord die geen inzicht kunnen bieden in deze ’trend’.

Let op: Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier over onze werkwijze.

Op dinsdag 23 september meldde NOS op 3 dat studenten graag in bejaardentehuizen willen wonen Ook zou in steeds meer steden de mogelijkheid bestaan om als student een leegstaande kamer te betrekken in een verzorgingstehuis. Maar een rondgang langs verzorgingshuizen laat iets anders zien: er zijn er bijna geen waar studenten kunnen en willen wonen.

Thuis of tehuis?

Een van de instanties die de NOS aanhaalt is SOlink. Solink bevestigt dat de studenten die de instelling plaatst in dezelfde woning verblijven als de ouderen. Dit gaat echter niet om tehuizen, maar om studenten die bij ouderen intrekken, wat net iets anders is dan in het nieuwsbericht staat: “Want het gebeurt steeds vaker dat studenten tussen de bejaarden wonen, in een bejaardenhuis.”
Een andere organisatie die in het artikel wordt genoemd is ActiZ, een organisatie voor zorgondernemers. Persvoorlichter Bernadet Naber bevestigt dat het inderdaad voorkomt dat studenten bij ouderen in verzorgingstehuizen wonen. Het gaat volgens haar om vijf à zes locaties.

Verkeerde trend

Directeur van studentenhuisvesting Kences, Vincent Buitenhuis, ziet een geheel andere trend. “Bestaande verzorgingshuizen raken steeds leger aangezien ouderen langer thuis blijven wonen. Deze tehuizen worden omgebouwd tot studentenhuizen om zo de kamers toch te kunnen vullen. Dat is de trend waar het hier om gaat en dus niet om studenten die bij ouderen gaan wonen. Dat heb ik ook tegen NOS op 3 gezegd, maar dat hebben ze niet in het artikel opgenomen. Bovendien geven ze aan dat wij in november met cijfers naar buiten zouden komen, maar dit was al op 1 oktober. Deze cijfers had ik nog niet toen ik met ze heb gesproken. Toch staat er dat wij aangeven dat de kamernood onder studenten nog steeds hoog is, terwijl juist uit de cijfers is gebleken dat het stabiel blijft of op sommige plekken zelfs iets daalt.”

Bij bejaarden wonen

Volgens NOS op 3 zou in meerdere steden nu al een verzorgingstehuis staan waar studenten een kamer kunnen krijgen, zoals in Amsterdam in het Sint Jacob. Behalve daar zou ook in Amstelveen, Deventer, Moordrecht, Groningen en Arnhem het plan bestaan om in ieder geval in de toekomst studenten bij bejaarden in een verzorgingstehuis te plaatsen. Dit blijkt in veel gevallen niet te kloppen.

In Deventer staat wél een verzorgingstehuis waar naast bejaarden ook studenten wonen. In verzorgingstehuis Humanitas zijn van de 166 bewoners er zes student. Behalve in Deventer worden in verzorgingstehuis Vreedenhoff in Arnhem op dit moment voorbereidingen getroffen om studenten te kunnen huisvesten. En daar houdt het op met studenten die bij bejaarden wonen.

In Amstelveen staat verzorgingstehuis De Olmenhof. Dit is een van de tehuizen die ActiZ aanhaalt. Maar dit tehuis is voor bejaarde hulpbehoevenden gesloten. Wel wordt het omgebouwd voor huisvesting van jongeren. Huisvesting in De Olmenhof wordt niet gecombineerd met wonen bij bejaarden. In andere verzorgingstehuizen in Amstelveen wonen enkel ouderen.

In Groningen worden verzorgingstehuizen ‘geadopteerd’ door studentenverenigingen, om bejaarden en jongeren met elkaar in contact te brengen. De studenten wonen er echter niet. In twee voormalige verzorgingstehuizen wonen wel studenten, maar daar wonen net als in Amstelveen geen ouderen meer. In Moordrecht is een verzorgingstehuis zelfs alleen gesloten. Er liggen geen plannen om dit tehuis om te bouwen voor studentenhuisvesting.

Reactie NOS op 3

Redacteur/verslaggever Arlene Gelderblom van NOS op 3 reageert per mail op de vragen van Nieuwscheckers. “Volgens onze redacteur heeft de directeur van Kences niet letterlijk tegen haar gezegd dat hij het helemaal niet als trend ziet. Onze redacteur belde hem in eerste instantie ook om te vragen of er nog steeds een tekort is aan studentenwoningen. Hij heeft toen gezegd dat deze cijfers in november komen, maar dat er zeker nog een tekort is. Hij vertelde alleen terloops dat hij zelf geen voorbeelden kent van studenten in bejaardentehuizen.”

Gerlderblom nuanceert ook enigszins het verhaal: “We zeggen niet dat het een enorme trend is, maar signaleren wel dat het sinds enkele jaren gebeurt.” Bronnen zijn deels door de redactie gecheckt. “We hebben ook gebeld naar verzorgingstehuizen in Deventer en Arnhem waar studenten wonen of waar ze plannen hebben om studenten te laten wonen. De rest van de steden noemen we op basis van gegevens van Actiz.”

NOS op 3 heeft een goede aanleiding voor het verhaal: er zijn inderdaad drie tehuizen in Nederland waar studenten tussen bejaarden wonen. Maar spreken van een trend is voorbarig en het nabellen van de tehuizen was geen overbodige luxe.