Geert-400×400

Twee derde van de Belgen wil een migratiestop, zo bleek uit een onderzoek. Volgens PVV-partijleider Geert Wilders geldt dat ook voor Nederland. Maar cijfers bevestigen dit niet.

Let op: Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier over onze werkwijze.

Op 8 februari stuurde Geert Wilders onderstaande tweet de wereld in. Het betreft een retweet van de Vlaamse nieuwssite HLN.BE:

“2 op de 3 Belgen willen immigratiestop”.

Wilders reageerde met:

“Dat zal in Nederland niet anders zijn.”

Maar is dat wel zo?

Het onderzoek

De Belgische nieuwssite baseert zich in het nieuwsbericht op een onderzoek van de Britse denktank Chatham House dat is gepresenteerd op 7 februari jongstleden. Uit het onderzoek, waarvoor een enquête is afgenomen onder tienduizenden Europeanen in tien verschillende Europese landen, is gebleken dat een meerderheid van de Europeanen een immigratiestop wil. De landen waarin het onderzoek werd gehouden, zijn België, Duitsland, Polen, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Hongarije, Frankrijk en Griekenland.

Nederland zit er dus niet bij.

Nederlands onderzoek

De recentste cijfers over de opvattingen van Nederlanders over immigratie zijn van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het betreft het ‘Continue Onderzoek Burgerperspectieven’, van juni 2016.

Uit dit onderzoek bleek dat 56% van de Nederlanders het (zeer) oneens is met de stelling dat Nederland nog meer vluchtelingen zou moeten opnemen. 15% is het met die stelling eens.

De grenzen sluiten ging een grote meerderheid wel te ver: 24% zou hier een voorstander van zijn, 27% is neutraal en 49% is tegen.

Een meerderheid, te weten 63%, vindt dat we een morele plicht hebben om mensen op te vangen die vluchten voor oorlog en vervolging, tegenover 15% die vindt dat we geen morele plicht hebben.

Opvallend uiteenlopende cijfers, signaleert ook het SCP in het rapport. Het SCP veronderstelt dat veel mensen worstelen met het onderwerp en er gemengde gevoelens over hebben. Ja, meer dan de helft van de respondenten vindt niet dat er in Nederland meer vluchtelingen opgenomen moeten worden, maar nog geen kwart is voor het sluiten van onze landsgrenzen.

Conclusie

Op basis van de beschikbare cijfers kan niet gesteld worden dat 2 op de 3 Nederlanders, dus 66,6%, een immigratiestop wil.

 

Placeholder-female-2x

Jamie Schemkes

Redacteur Nieuwscheckers (2017)

Profiel-pagina