De politie heeft het te druk. Dat schrijft het CDA in zijn politieplan. De partij stelt diverse maatregelen voor om de druk bij de politie te verlagen. Een opvallend voorstel draait om dancefestivals: het CDA stelt voor het aantal dancefestivals te verminderen, omdat deze te veel politie-inzet vereisen. Maar waarom gaat de CDA zo specifiek in op dancefestivals en niet op andere festivals? En hoeveel politie-inzet kosten die dancefestivals eigenlijk? Moeten we ons zorgen maken over de toekomst van de dancefestivals?

Let op: Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier over onze werkwijze.

Wat is het politieplan?

Het politieplan van het CDA [[Zie de website van het CDA.]] komt uit de koker van Chris van Dam, twaalfde op de CDA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, en andere voormalig politieagenten op de lijst. Zij trekken zich met Operatie ‘Assistentie Collega’, zoals het plan wordt genoemd, het lot van de politieagenten aan. Maatregelen die tot deze ‘operatie’ behoren zijn onder andere meer instrumenten [[Zoals een wapenstok en een bodycam.]] voor agenten, meer voorlichting op scholen en een terughoudendheid wat betreft dance-evenementen.

Waarom dat laatste? Door een stijging van dance-events zou de politie hun reguliere recherchewerk niet meer kunnen doen. Chris van Dam c.s. schrijven in het politieplan dat de capaciteit ‘op’ raakt aan het einde van het jaar. “Burgemeesters, maar ook de politie zelf moeten hier terughoudend mee zijn en zorgen dat ook aan het einde van het jaar voldoende capaciteit beschikbaar is voor bijvoorbeeld Oud en Nieuw”, zegt het politieplan.

Dat dance-evenementen politiecapaciteit opslokken, baseert Chris van Dam op zijn eigen ervaringen. Van Dam was jarenlang werkzaam bij de politie en heeft daar veel vrienden, laat CDA-woordvoerder Joanneke van den Nieuwboer weten. Bij het opstellen van het politieplan heeft het CDA echter geen officiële cijfers gebruikt, zegt de woordvoerder. De partij laat weten niets tegen festivals te hebben, maar als deze groeien zoals dat de afgelopen jaren het geval was, moet er meer worden gedaan aan de huidige capaciteit van de politie.

Hoe snel neemt het aantal festivals toe?

Wat valt er dan te zeggen over de festivalgroei, in het bijzonder de groei van dance-evenementen? Uit de Festivalmonitor, opgesteld door onderzoeksbureau Respons in opdracht van de Vereniging voor Evenementenmakers (VVEM), blijkt dat er de laatste jaren een groei zichtbaar is in het totaal aantal festivals, dus in de breedste zin van het woord. In 2015 steeg het totaal aantal festivals van 801 naar 837. Dat is een toename van 4,5 procent.

Ook in de dancebranche is deze groei zichtbaar. Zelfs nog iets sterker dan bij de algemene festivals. In datzelfde jaar vonden er 410 festivals plaats met in ieder geval een gedeelte dance. In 2014 waren dat er 348, wat neerkomt op een stijging van 17,6 procent. Dus daar heeft Chris van Dam gelijk in, maar waarom moeten dan alleen de dance-evenementen eraan geloven?

Volgens CDA-woordvoerder Van den Nieuwboer worden (nieuwe) dancefestivals slechts als voorbeeld gebruikt –  hun advies geldt net zozeer voor metal- of reggaefestivals. Het CDA-politieplan noemt echter nadrukkelijk dat het om dance-evenementen gaat. Ook de media namen deze framing over. [[Zie bijvoorbeeld PowNed en De Telegraaf.]]

Van den Nieuwboer stelt dat het voorbeeld dient ter verduidelijking van het contrast met bijvoorbeeld braderieën en Koningsdag. Deze gelden niet als particulier of ‘luxe’-evenement en dat is voor bijvoorbeeld dance-evenementen dus wél het geval. De boodschap: wil je als gemeente een nieuw, particulier evenement organiseren, check dan even of de politie genoeg capaciteit beschikbaar heeft.

Hoeveel politiecapaciteit kosten dancefestivals?

Hoe zit het nu met de beschikbare politiecapaciteit in regio’s met veel dance-evenementen? Hoeveel politie-inzet kosten de dancefestivals?

De politie doet nogal geheimzinnig over de capaciteit van het korps. De woordvoerder van de Landelijke Eenheid wil zich niet mengen in een politiek debat en geen uitspraken doen over de capaciteit. Politie Amsterdam laat op haar beurt weten geen tijd te hebben om uit te zoeken waar en hoeveel politie er wordt ingezet op specifiek dance-evenementen. Kant en klare cijfers liggen er dus niet.

De woordvoerders van de overige regio’s sturen ons door naar de landelijke afdeling of naar de desbetreffende gemeenten, die ons vervolgens weer terugverwijzen naar de politie.

Er heerst echter wel degelijk bezorgdheid onder de korpsen. Korpschef Pauw van de regio Rotterdam liet eind 2016 aan RTV Rijnmond weten het aan te kunnen, maar wel meer geld nodig te hebben. De marathon, de intocht van Sinterklaas en voetbalwedstrijden leggen beslag op de politiecapaciteit. Dat de capaciteit te weinig is blijkt uit een gezamenlijk rapport van politie en OM  in handen van Trouw, maar ook hier rept de politie met geen woord over cijfers en hoeveel capaciteit de politie mist.

Onduidelijkheid alom. Niet alleen de media, maar ook het CDA wekt de suggestie dat het politiekorps al die dance-evenementen niet aan kan. Nergens worden cijfers genoemd, en wat blijkt: die zijn ook helemaal niet gebruikt bij het politieplan.

De Telegraaf haalt het dancefestival Sensation 2015 aan als voorbeeld. Daar werden toen 650 agenten ingezet, maar dat was buiten proportie door de terreurdreiging op dat moment en kan niet als representatief voorbeeld dienen. Of de burgemeesters gehoor geven aan het verzoek van het CDA is nog de vraag, maar dancefestivals lijken in het plan van het CDA willekeurig gekozen. Of zijn ze gekozen omdat de partij denkt dat potentiële CDA-kiezers niet van dancefestivals houden?

Placeholder-female-2x

Bente Schreurs

Student Master Journalistiek en Nieuwe Media (2016-2017)

Profiel-pagina
Placeholder-female-2x

Martijn Kousen

Student Master Journalistiek en Nieuwe Media (2016-2017)

Profiel-pagina