Let op: Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier over onze werkwijze.

Bewering

Extra investeringen vanuit het Rijk kunnen in 10 jaar tijd 10 procent extra economische groei voor Nederland opleveren.

Oordeel

Onwaar

Bron van de bewering

Op 11 januari 2021 verschijnt op Twitter en LinkedIn een bericht van de Gemeente Den Haag over de Groeiagenda Zuid-Holland, een gezamenlijk initiatief van bedrijven, kennisinstellingen en overheden gericht op nieuwe banen en duurzame bedrijvigheid voor de regio en Nederland (EBZ, 2021).

Vanuit de Groeiagenda komen voorstellen die aanspraak maken op de subsidiepot van het Rijk: het Nationaal Groeifonds. Het bericht wordt geretweet door de Haagse D66-wethouders Saskia Bruines (economie, internationaal, dienstverlening en 2e loco burgemeester) en Robert van Asten (mobiliteit en cultuur), die ook als contactpersonen worden genoemd in de tweet van de Gemeente Den Haag.

Bron: twitter.com

Waarom klopt dit niet?

Eerder dit jaar verscheen de ‘lightversie’ van de Groeiagenda Zuid-Holland (Provincie Zuid-Holland, 2021). Hieruit blijkt dat de regio Zuid-Holland verantwoordelijk is voor een kwart van de Nederlandse economie. De investeringen moeten de komende tien jaar zorgen voor 10 procent extra economische groei voor de regio. Dit betekent 2,5 procent extra economische groei voor Nederland en geen 10 procent, zoals de Gemeente Den Haag in haar berichtgeving vermeldt.

Jean-Christophe Spapens, Chief Provincial Investment Strategy van de Provincie Zuid-Holland, bevestigt dat de 10 procent betrekking heeft op de regio in plaats van Nederland en laat weten in het vervolg ”te gaan voor eenduidige communicatie van de cijfers”. Dat de regio potentieel 10 procent extra economische groei over 10 jaar kan bereiken, is volgens hem voldoende onderbouwd door uitspraken en cijfers van de OESO, Erasmus Universiteit en NEO Observatory.

De 2,5 procent extra groei zoals vormgegeven in de lightversie van de Groeiagenda, komt voort uit de bewering dat de regio verantwoordelijk is voor bijna een kwart van de Nederlandse economie. Volgens de coronamonitor van Zuid-Holland (EBZ, 2020) is het precieze percentage 21 procent. Daarmee zou de 2,5 procent extra economische groei voor Nederland te ruim genomen zijn en in feite neerkomen op 2,1 procent. Naar verwachting publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek in april 2021 de officiële percentages over het precieze aandeel van Zuid-Holland, dat in 2019 nog 20 procent was (CBS, 2019).

Conclusie

De bewering van de Gemeente Den Haag dat extra investeringen vanuit het Rijk ervoor zorgen dat de komende tien jaar de economische groei met 10 procent extra stijgt in Nederland, klopt niet. Dit percentage, afkomstig uit de lightversie van de Groeiagenda Zuid-Holland, heeft alleen betrekking op de regio Zuid-Holland. Inmiddels is de definitieve Groeiagenda gepubliceerd. Uitvoering daarvan zou na tien jaar leiden tot 12 procent extra groei in de regio (EBZ, 2021). Dit zou neerkomen op 2,5 procent extra economische groei voor Nederland.

Placeholder-female-2x

Maxime Groot

Masterstudent Journalistiek en Nieuwe Media (2020/2021)

Profiel-pagina