Let op: Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier over onze werkwijze.

Bewering

Van alle hbo-studies bieden theater- en dansopleidingen de beste baankansen.

Oordeel

Waar

Bron van de bewering

Onder meer RTL Z en De Telegraaf rapporteerden op 4 oktober de excellente baankansen van theater- en dansstudenten naar aanleiding van de nieuwe Keuzegids Hbo.

Waarom klopt dit?

De Keuzegids is een onafhankelijke consumentengids die de kwaliteit van alle opleidingen beoordeelt en vergelijkt. Het Centrum Hoger Onderwijs Informatie geeft de Keuzegids uit voor verschillende onderwijsniveaus: mbo, hbo en universitaire bachelor- en masteropleidingen.

De baankansen van hbo-opleidingen worden berekend op basis van twee langlopende onderzoeken: de HBO-Monitor en de prognose van baankansen voor de komende jaren door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.

Het ROA benadert afgestudeerden ongeveer anderhalf jaar na het behalen van het diploma. De ROA-enquête vraagt onder meer of de opleiding een goede basis vormde voor de start op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarktresultaten per opleiding volgens de HBO-Monitor zijn te raadplegen bij het ROA, waar ook de resultaten per onderwerp op het gebied van arbeidsmarktintrede en baankenmerken worden gepresenteerd.

Om tot een baankans-percentage te komen, neemt de Keuzegids in de berekening mee hoeveel recent afgestudeerden een baan van tenminste twaalf uur per week hebben en welk deel aangeeft dat de opleiding een ‘goede’ of ‘zeer goede’ basis voor de start op de arbeidsmarkt is.

De grens van twaalf uur werk is de oude drempel van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat tegenwoordig de grens van één uur hanteert. De Keuzegids blijft liever de oude norm hanteren om de baankansen te berekenen. Bijbanen worden niet meegerekend.

Veel parttime banen

Bovenstaande gegevens tezamen leveren voor hbo’ers theater- en dans een baankans van 95 procent. Dat betekent dat 95 van de honderd afgestudeerden een baan van tenminste twaalf uur per week heeft, waarvan de oud-studenten aangeven dat de opleiding een goede of zeer goede basis voor de start op de arbeidsmarkt was.

Bijna driekwart van de werkende, pas afgestudeerde theater- en dansstudenten heeft een baan op hbo-niveau. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de afgestudeerden meestal parttime werken en een vrij laag salaris hebben. Die beschrijving wordt bevestigd door studenten en medewerkers van de theateropleidingen. Hoewel oud-studenten snel een baan vinden in hun eigen vakgebied, is het vaak parttimewerk.

Jacqueline van Dongen van de Toneelacademie Maastricht kan zich volledig vinden in de bevindingen van de Keuzegids Hbo: “Ik weet zeker dat onze studenten makkelijk een baan kunnen vinden. In de eerste drie maanden is het soms nog lastig, maar daarna gaat vrijwel iedereen aan het werk in zijn of haar vakgebied.”

“Dat heeft aan de ene kant te maken met de stages bij theatergezelschappen voor studenten in het laatste jaar en aan de andere kant omdat werkgevers weten dat ze goede kwaliteit van de afgestudeerden kunnen verwachten. Er is bovendien voldoende aanbod van werk. Dat zijn geen standaard 36- of 40-urige werkweken, maar producties waar de oud-studenten bijvoorbeeld een jaar aan meewerken. Sommige studenten werken zelfs aan twee producties tegelijkertijd of volgen daarnaast de opleiding Docent Theater.”

De perspectieven die opleidingen bieden, lopen volgens de Keuzegids Hbo sterk uiteen. Zo ligt het percentage van pas afgestudeerden dat aan het werk is bij de opleiding Ruimtelijke ontwikkeling op 47 procent, bij Muziek op 71 procent en bij Creatieve therapie op 74 procent.

Conclusie

Volgens de criteria van de Keuzegids Hbo voor ‘een baan’ hebben studenten theater en dans inderdaad de grootste kans op een baan na hun studie. Bijna iedereen komt part-time aan het werk in het eigen vakgebied. De bewering is in feite juist, maar zegt niks over baanzekerheid, inkomen en carrièreperspectief.

Bronnen

  • Fouarge, D., Bakens, J., Bijlsma, I., Dijksman, S., Peeters, T., Poulissen, D., Veth, J., Künn A. & Montizaan, R. (2017). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022. (ROA Reports; No. 010). Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen.
  • Keuzegids Hbo 2019. (2018). Leiden: Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.).
Placeholder-female-2x

Siets Roskam

Masterstudent Journalistiek en Nieuwe Media (2018/2019)

Profiel-pagina