50PLUS reageert in een tweet giftig op een plan van het CDA om de koopkracht van AOW’ers te verbeteren. Omdat het CDA volgens 50PLUS in het verleden stemde tegen moties die de koopkracht van ouderen beoogden te stimuleren. Maar dat klopt niet.

Let op: Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier over onze werkwijze.

De tijden dat Henk Krol (50PLUS) zichzelf kon presenteren als de eenzame strijder voor de portemonnee van de Nederlandse ouderen zijn voorbij. Vorige week vrijdag lekten de plannen van de VVD uit, waarin alle uitkeringen omlaag gaan behalve de AOW.

Ook het CDA toont zich in het verkiezingsprogramma een voorstander van een comfortabele oude dag. De christelijke partij wil onder andere de AOW met 150 euro per persoon per jaar verhogen.

50PLUS plaatste als reactie daar op een verontwaardigde tweet, omdat het CDA eerder tegen Krols moties voor een betere koopkracht van ouderen gestemd had. “Wie draait wie een rad voor ogen?” vraagt 50PLUS zich hardop af. Dat wilden we bij Nieuwscheckers ook wel eens weten.

De bewuste tweet van 50PLUS.

Krols vijver

Het is duidelijk dat het CDA in dezelfde vijver wil vissen als Krol. Zijn verontwaardiging is dus begrijpelijk, maar is het ook terecht? ‘Iemand een rad voor ogen draaien,’ betekent iemand misleiden, volgens de Van Dale. Maar waarom zou het CDA zich schuldig maken aan misleiding? Krol zelf is vrij suggestief in waar hij precies op doelt.

Hij verwijst naar één van zijn eigen moties die niet door het CDA gesteund werd. Daar moeten we zelf maar uit afleiden dat de politieke daden van het CDA achterblijven bij hun plannen.

Het bericht van het schimmige one-issue account ‘Stem 50PLUS’ [[In de beschrijving staat: Een enthousiast lid van #50PLUS.]] dat 50PLUS retweet, is explicieter: de betrokkenheid bij AOW’ers van het CDA zou alleen maar een façade zijn om kiezers te trekken.

Het zou dus misleidend zijn dat het CDA zich als een ouderenpartij profileert. Maar hoe is het precies gegaan met de motie van Krol en heeft het CDA de afgelopen tijd echt niets gedaan voor AOW’ers?

Henk Krols motie

Op 22 september 2016 diende Krol zijn recentste motie in voor ‘evenwichtige koopkrachtontwikkeling’, een thema waar hij al sinds 2014 mee bezig is. Het houdt in dat de koopkrachtstijging van gepensioneerden gelijk op zou moeten gaan met die van werkenden. Het CDA stemde inderdaad tegen de motie van 22 september, maar “dat is logisch”, zegt CDA-woordvoerder Joanneke van den Nieuwboer. “Het plan van Krol is niet mogelijk.”

Krol wilde dat de overheid alles zou doen om te voorkomen dat pensioenen in 2017 omlaag gaan. Maar volgens Van den Nieuwboer werken pensioenen niet zo. “Je stelt als overheid toezichtregels vast en die verander je niet, omdat er anders juist een korting dreigt. Bovendien wilde Krol de rekenrente verhogen, waardoor meer geld uit de pensioenpot naar de huidige ouderen gaat en minder naar de jongeren en werkenden. Dat vinden wij te ver gaan.” Ouderen helpen is één ding, maar als daardoor het complete pensioensysteem ondermijnd wordt, is het niet vreemd dat het CDA twee keer nadenkt.

Andere moties

De veel mildere motie die Krol eind 2015 indiende voor het rekening houden met de koopkracht van ouderen bij het bepalen van de rekenrente, werd bovendien wél gesteund door het CDA.

En ook bij andere moties uit de afgelopen jaren toonde het zich welwillend naar ouderen toe. In maart 2015 diende Tweede Kamerlid Pieter Heerma van het CDA bijvoorbeeld een motie in waardoor meer mensen die door de geplande verhoging van de AOW-leeftijd een gat in hun inkomsten hadden aanspraak konden maken op een overgangsregeling.

Ook trokken Krol en het CDA in diezelfde periode samen op tegen de mantelzorgboete, een maatregel die veel hulpbehoevende AOW’ers financiële stress bezorgde. Krol diende een motie voor de afschaffing van de boete in, die het CDA steunde. CDA’er Pieter Omtzigt was, toen deze verworpen werd mede-ondertekenaar van een nieuwe motie met hetzelfde doel. Beide moties werden echter gedwarsboomd door de coalitie.

Op 11 november 2015 probeerde Omtzigt bovendien, met steun van 50PLUS, de huurtoeslag veilig te stellen voor AOW’ers zonder of met een klein pensioen.

En recent nog, op 7 december 2016 stemde het CDA samen met 50PLUS voor een motie van de SP om de kostendelersnorm AOW te schrappen. Hierdoor hoeven AOW’ers die samenwonen met andere mensen geen deel van hun uitkering meer in te leveren.

Conclusie

Het is de eerste keer dat het CDA een directe verhoging van de AOW belooft. Maar indirect heeft de partij wel degelijk geprobeerd de koopkracht van AOW’ers te verbeteren. Dat ze nu aandacht vestigen op hun solidariteit met AOW’ers is dus meer dan lege verkiezingsretoriek. Het CDA was meer dan eens een goede bondgenoot van 50PLUS tegen het kabinet.

Maar in verkiezingstijd merk je wie je echte vrienden zijn. Krol trekt met zijn suggestieve tweet de geloofwaardigheid van het CDA als ouderenpartij in twijfel omdat het tegen zijn motie voor evenwichtige koopkrachtstijging stemde. Maar hoe evenwichtig is een koopkrachtstijging die ervoor zorgt dat toekomstige ouderen met een groot probleem komen te zitten? Wie draait wie een rad voor ogen?

Placeholder-female-2x

Tim Fraanje

Student Master Journalistiek en Nieuwe Media (2016-2017)

Profiel-pagina