Nieuwscheckers oordeelt onafhankelijk. Om onpartijdige behandeling van beweringen te waarborgen, zijn de coördinatoren van Nieuwscheckers niet politiek actief.

Nieuwscheckers committeert zich aan de uitgangspunten van het  International Fact-Checking Network (IFCN) van het Poynter Institute.

Hieronder geven we een Nederlandse samenvatting van de belangrijkste punten.

1. Nieuwscheckers is niet partijdig

We hanteren voor elke factcheck dezelfde standaard en volgen steeds dezelfde procedure. We baseren onze conclusies op de de gevonden bewijzen. We zijn niet-partijdig in onze factchecks.

2. Nieuwscheckers is transparant over bronnen

We vinden het belangrijk dat mensen onze bevindingen zelf kunnen controleren en verifiëren. We vermelden bronnen zo nauwgezet mogelijk, zodat anderen onze factchecks kunnen repliceren. Alleen als de persoonlijke veiligheid van bronnen in het geding is, kunnen we afwijken van dit principe. In dergelijke gevallen zullen we dit met uitleg vermelden.

3. Nieuwscheckers is transparant over de organisatie en financiering

Als we geld van derden accepteren, zorgen we ervoor dat deze geldschieters geen invloed hebben op de uitkomsten van onze factchecks. We geven informatie over de structuur van onze organisatie en de professionele achtergrond van onze medewerkers. We zorgen ervoor dat mensen contact met ons kunnen opnemen.

4. Nieuwscheckers  is transparant over zijn werkwijze

We leggen uit hoe we onze factchecks selecteren, onderzoeken, opschrijven, redigeren, publiceren en corrigeren. We bieden mensen de mogelijkheid aan om beweringen en berichten in te sturen die we kunnen factchecken.

5. Nieuwscheckers corrigeert gemaakte fouten op een transparante manier

Als we fouten maken, corrigeren we die zo snel mogelijk. We publiceren ons correctiebeleid en zijn open en eerlijk over de correcties die we doorvoeren in gepubliceerde factchecks.

Klachten

Kom je een Nieuwscheckers-bericht tegen dat volgens jou niet in lijn is met de IFCN-uitgangspunten? Neem dan contact met ons op of geef het door aan het International Fact-Checking Network (IFCN) via het daarvoor bestemde klachtenformulier. Wij gaan er dan zo snel mogelijk mee aan de slag.

Voor commentaar en vragen kun je contact opnemen met de coördinatoren: Alexander Pleijter en Peter Burger.